Mahe on eluviis

Mahe, öko ja orgaaniline – sõnad, mille erinevat kasutust ning tõlgendust leiab järjest rohkem. Tegelikult algab kõik mõtlemisest. See on eluviis, kus tegevused on keskkonnaga kooskõlas ja loodusega suheldakse ausalt.

Alustame maherevolutsiooni

Meie idee

Eesti on maailmas väga haruldane oma vaba ruumi ja vähese inimmõjuga loodusega. Meil on rikas pärimuskultuur, puhas keskkond, tugev paigavaim, hästisäilinud teadmised traditsioonilisest korilusest ning loodusega kooskõlas toimiv ja üha laienev mahepõllumajandus ning mahemajandus.
51%

Eesti territooriumist on kaetud metsaga

45%

Eesti metsadest on potentsiaalne mahekorjeala

22%

Eesti põllumaast on mahe

23%

Eestist on looduskaitseala

Mahealade ja õhuseire kaart, rohemeeter

Eesti mahealade kaart annab ülevaate mahepõldudest, korjealadest ja mahemesilatest. Rahvusvahelise õhuseire kaardilt leiad kogu maailma õhuseire tulemused, mida kuvatakse reaalajas. Rohemeeter tuvastab ja visualiseerib maastikul olevt elurikkust.

Mahe on ainuke jätkusuutlik eluviis

Mahetootmises arvestatakse ümbritsevaga ja ei kasutata ohtlikke pestitsiide. Tänu sellele tõuseb mulla elurikkus ja viljakus, paraneb loomade ning lindude elukeskkond ja inimeseni jõuavad puhtamad tooted.

Annab maaelule hoogu

Mahemajandus loob uusi töökohti ja kõrge lisandväärtusega tooteid, mis tagab unikaalsed eeldused välisturgudele jõudmiseks.

Annab kehale jõudu

Puhas keskkond ja tooted on parimad meie kehale ning tervisele. Nii kulub vähem ressurssi haiguste ravimiseks ja enam ennetustööks.

Annab lastele tuleviku

Mahedalt majandamine vaatab homsesse, kindlustades väärika elu ka järgnevatele põlvkondadele.

Mahetootjad

Valikute lihtsustamiseks on nii Eestis kui ka Euroopas loodud mitmeid märgisüsteeme. Kõige lihtsam on mahetoodet ära tunda Euroopa Liidu mahelogo järgi, sest selle kasutamine on kohustuslik.

Lisaks jagunevad märgised omakorda mahe- ja ökomärgisteks. Mahetoode on tavaliselt põllumajandusliku päritoluga ning söödav. Ökotoode on üldjuhul tööstuskaup ja nende tooraine võib olla erineva päritoluga.

Mahedalt mõtlejad