Meie visioon

Me näeme Eestit elurikka, puhta, vastutustundliku, hooliva ja loodusega kooskõlas toimivana, kujunedes kestliku ning tasakaalustatud arenemise eeskujuks kogu maailmale.

Mahe keskkond

Näeme Eestit, kus metsades ei kasutata mineraalväetisi, geneetiliselt muundatud organisme ja pestitsiide ning kus üle poole riigi pindalast on maheala.

Tootmine ja eksport

Näeme Eestit, kus toit ja kosmeetika on toodetud loodusega kooskõlas ilma muundkultuuride ning kunstlike aineteta sisaldades kohalikke maitseid, looduslikke värve ja lõhnu.

Turism ja pärimuskultuur

Näeme Eestit, kus külalisi tervitab mahe keskkond ja loodusturismi ettevõtted ning majutusasutused, kes kasutavad mahetoorainet, tutvustavad meie pärimuskultuuri, innovatiivseid lahendusi ja kunsti viisil, mis hoiab Eestimaa ilu.

Maheda kasu riigile

Väiksena suurte vahelt silma paistmiseks peame teadma, mis teeb meid eriliseks. Me ei saa võistelda kõrgete mäetippude, eriliste maavarade või aastaringse päikesepaistega

Ometi leidub Eestis maailmakultuuri seisukohalt haruldasi nähtusi. Meil on riik, kus on palju vaba ruumi, rohkelt vähese inimmõjuga loodust, rikas pärimuskultuur, puhas keskkond, tugev paigavaim, hästisäilinud teadmised traditsioonilisest korilusest ja loodusega kooskõlas toimiv ning üha laienev mahemajandus ja -põllumajandus.

Puhta riigi kuvand on väärtus, mida suurriigid hoida ei suuda. Me oleme puhta keskkonna poolest uskumatult väärtuslik turismisihtkoht ja meie puhta looduse viljad annavad hoogu kogu majandusele.

Maheda kasu riigile

Maheriigina on Eestil välisturgudele jõudmiseks kasutada unikaalsed eeldused ja võimalused, mille tulemusena saab hoogu juurde maaelu ning põllumajandus. Tekivad uued töökohad ja luuakse kõrge lisandväärtusega tooteid.

Puhas keskkond ning tooted tähendavad ka paremat tervist, mille tulemusena kulub vähem ressursse haiguste ravimiseks ja jääb enam rahva elujärje parandamiseks ning tervena elatud eluaastate pikendamiseks.

Maheda kasu keskkonnale

Mahedalt majandamine on jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik. Loodust ei koormata sünteetiliste väetiste ning taimekaitsevahenditega, mis tavatootmises jõuavad põhjavette. Mahetootmine säilitab liigirikkuse.

Maheda kasu majandusele

Mahe elavdab maapiirkondade majandust, luues töökohti ja kasvatades sissetulekuid. Mahe annab võimaluse uute elutähtsate partnerluste tekkeks, kus teadmiste ning kapitali koosmõju toetab majanduse kasvu.