Alustame Maherevolutsiooni!

Eesti liigub hoogsalt kliimasõbralikuma ja jätkusuutlikuma majanduse suunas. Ökoloogiline põllumajandus ja mahetoit on võtmevaldkond, mis aitab kaasa kliimakatastroofide leevendamisele, looduse elurikkuse kasvule ja samuti inimese tervisele. Teadlikkuse tõstmiseks oleme ette valmistanud videod, artiklid ja podcastid, mis olulisi teemasid avavad. Leiad need nii sotsiaalmeediast, Organic Estonia kodulehelt kui ka Postimehest – otsi #alustamemaherevolutsiooni

Autoriteks ja kõneisikuteks on teiste seas Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased.


Loe: Mahedast Eestis ja mujal maailmas!


Kuula: Mida räägivad eksperdid!


Podcast: Mõnusaid mõtteid mahedatelt!

Mahetoidu kampaaniat korraldab MTÜ Organic Estonia. Rahastab Põllumajandus- ja Regionaalministeerium meetmest „Põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurenda (2)