Uudised

Eesti mahemajanduse tervikprogramm 2018–2021

Mahemajanduse tervikprogramm on Eesti mahemajanduse valdkondi hõlmav programm, mille eesmärk on muuta mahemajandus arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti ettevõtete lisandväärtusega toodete eksporti ning luua eeldused uute töökohtade tekkeks. Programmi

Taani 2019 – Turuarendustoetuse abiga rahastatud tegevus

19.06.2019 Mart Luik: Organic Estonia mahetoodete ühisväljapanek Taanis on julge samm Taani lipu 800. aastapäeva pidustustel Vordingborgis, mis on üks Taani kunagistest pealinnadest, oli taanlasi nende väärika sündmuse puhul tulnud

Organic Estonia sügiskonverents 2019

Sügiskonverents toimus 27. novembril teemal “KASVATAME ROHKEM MAHEDAT. PÕLLUMEES KOHTUB TÖÖTLEJAGA” Konverentsi eesmärgiks on mahemajanduse elavdamine ja kohaliku bioressursi kasutamise hoogustamine. Ja lahenduste otsimine tarneahela edukaks toimimiseks. Jaan Leetsaare ettekanne

Mahe-Eesti kontseptsiooni e-õppe materjal 2019

Mahe-Eesti kontseptsiooni e-õppe materjal…Mahetoodangu turundamisvõimalused rahvusvahelistel turgudelSaksamaa sihtturu seminari näitel…Linnastumisega seotud ohud ja julgeoleku riskid. Maheda eluviisi laiem tutvustus toetamaks maaelu säilimist. ESINEJADKrista Kulderknup / Organic EstoniaSiim Lassmann/ Organic EstoniaEinar

Prantsusmaa sihtturuseminar

https://www.facebook.com/OrganicEstonia/videos/661447721294979/ PRIA TEADMUSSIIRDE JA TEAVITUSE MEEDE Teadmussiirde ja teavituse meetmega toetatakse koolitegevuste, esitlus- jateavitustegevuste ning ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamist. Meetme abil saab toetada põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoriettevõtjaid ning panustada