Prantsusmaa sihtturuseminar

https://www.facebook.com/OrganicEstonia/videos/661447721294979/

https://www.facebook.com/OrganicEstonia/videos/234182067624303/
https://www.facebook.com/OrganicEstonia/videos/660108421438733/
https://www.facebook.com/OrganicEstonia/videos/1478869595616406/
https://www.facebook.com/OrganicEstonia/videos/209425063485830/

PRIA TEADMUSSIIRDE JA TEAVITUSE MEEDE

Teadmussiirde ja teavituse meetmega toetatakse koolitegevuste, esitlus- ja
teavitustegevuste ning ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamist.

Meetme abil saab toetada põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori
ettevõtjaid ning panustada nende töötajate arendamisse. Uute teadmiste
leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele
uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Projekti periood: MAK 2014-2020

Projekti rahastatakse läbi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist