Organic Estonia sügiskonverents 2019

Sügiskonverents toimus 27. novembril teemal “KASVATAME ROHKEM MAHEDAT. PÕLLUMEES KOHTUB TÖÖTLEJAGA”

Konverentsi eesmärgiks on mahemajanduse elavdamine ja kohaliku bioressursi kasutamise hoogustamine. Ja lahenduste otsimine tarneahela edukaks toimimiseks.

Jaan Leetsaare ettekanne konverentsil “Ühistegevusest ja ühistutest Eestis: võlud ja valud”. Mahetoodangu mahu suurenemise eelduseks on ühistud ja peretalude tähtsustamine.

Jaan Leetsaar on majandusteaduste doktor, Eesti Maaülikooli emeriitdotsent.

Sügiskonverentsi peateema “KASVATAME ROHKEM MAHEDAT. PÕLLUMEES KOHTUB TÖÖTLEJAGA”

Konverentsi eesmärgiks on mahemajanduse elavdamine ja kohaliku bioressursi kasutamise hoogustamine. Ja lahenduste otsimine tarneahela edukaks toimimiseks.

AEG: 27. november 2019 kl 10.00-15.00
KOHT: Tehnopol, Saturni saal, Teaduspargi 6/1, Tallinn
SIHTGRUPP: praegused ja tulevased mahetooraine tootjad/pakkujad, väärindajad (sh toitlustajad), mahesertifikaadiga hulgilaod, toiduvõrgustikud, ühistud

Konverentsi modereerib Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup

Programm:

9.30 – Tervituskohv

10.00-10.15  – Tervitussõnad ja avateema: Miks meil on vaja mahedat? – Krista Kulderknup, Organic Estonia tegevjuht

10.15-10.50  – Ühistegevusest ja ühistutest Eestis: võlud ja valud. Mahetoodangu mahu suurenemise eelduseks on ühistud ja peretalude tähtsustamine. Jaan Leetsar, majandusteaduste doktor, Eesti Maaülikooli emeriitdotsent

10.50-12.00 – Töötlejate avatud ruumi diskussioon. Kust king pigistab? Mis takistab tootmismahtude suurenemist?

Osalevad: OÜ Puljong, AS Salvest, Magusameistrid OÜ. Vestlusringi juhib Krista Kulderknup

12.00-12.30 – Lõunapaus

12.30 – 12.50 – Tootjate positsiooni tugevdamine tarneahelas läbi ühistegevuse. Jaanus Joasoo, Maaeluministeerium

12.50 – 13.10 – Ülevaade Eestis toimetavatest toiduvõrgustikest ja nende roll. Reve Lambur, Maaeluvõrgustik

13.10 – 13.30 – Tulundusühistu – perspektiivne ettevõtlusvorm põllumajanduses. Kalle Hamburg, Talukartul TÜH, Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu esimees

13.30 – 14.45 – Tooraine tootjate avatud ruumi diskussioon. Kust king pigistab?

Osalevad: MTÜ Virumaa mahetootjad, Sirlion OÜ, Äntu Mõis OÜ, Erto talu OÜ, Lõunapiim OÜ, Talukartul TÜH

14.45-… Kokkuvõtted ja uute kontaktide loomine

Lisainfo ja küsimused: Mare Timian, Organic Estonia kommunikatsioonijuht mare@knzp.ee

Konverentsil osalemine on TASUTA, vajalik on eelnev registreerumine hiljemalt pühapäeval 24. novembril! Kohtade arv on piiratud, registreerimine lõpeb kohtade täitumisel. Registreeru palun siin:

PRIA TEADMUSSIIRDE JA TEAVITUSE MEEDE

Teadmussiirde ja teavituse meetmega toetatakse koolitegevuste, esitlus- ja
teavitustegevuste ning ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamist.

Meetme abil saab toetada põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori
ettevõtjaid ning panustada nende töötajate arendamisse. Uute teadmiste
leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele
uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Projekti periood: MAK 2014-2020

Projekti rahastatakse läbi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.