E-õppe materjal: Saksamaa toidumess BIOFACH ja ekspordivõimaluste tutvustus

E-õppe materjal: Saksamaa suurima toidumessi BIOFACH ja ekspordivõimaluste tutvustus

Organic Estonia MTÜ projekt – “Mahemajandusliku toodangu ekspordi võimaluste tutvustuse teabematerjal või elektroonilise väljaande väljaandmine või haldamine” Organic Estonia MTÜ õppefilmide koostamisel on tegevus suunatud üle eestilise tegevusena ja kasutatav üle eestiliste ürituste raames kõikide mahemajanduse ettevõtetele. Teostatakse õppematerjal, mis on salvestatud loengute vormis ja või visualiseerivad ning aitavad seeläbi avada Organic Estonia ja mahemajanduse tervikprogrammi eesmärke. Tutvustatakse majanduse arenguga seotud nüansse ettevõtlus ruumi ja ekspordivõimaluste arendamiseks. Avaldatakse materjal veebis ja CD formaadis.

Projekt sisaldab viie (5) maheda teemalise e-õppematerjali koostamist ja väljaandmist:

 1. Prantsusmaa ekspordi võimaluste tutvustamine
 2. Inglismaa ekspordivõimaluste Natural ja Organic messi ülevaade ja tutvustamine
 3. Taani ekspordi võimaluste tutvustamine ja messi “Nordic Natural and Organic fair” tutvustus ja tootjate kogemused
 4. Rootsi ekspordi võimaluste tutvustamine ja messi tutvustus. Tootjate kogemused
 5. Saksamaa suurima toidumessi Biofach ekspordi võimaluste tutvustus.

ESINEJAD

 • Krista Kulderknup / Organic Estonia
 • Karel Rüütli / Mulieres OÜ
 • Kristel Uibo / Magusameistrid OÜ
 • Siim Kabrits / Chaga OÜ
 • Janis Kesa / Bad Weather – founder
 • Inge Suviste / Toiduliit
 • Juhan Särgava / Saidafarm OÜ
 • Kadi Raudsepp /Maaeluministeerium

PRIA TEADMUSSIIRDE JA TEAVITUSE MEEDE

Teadmussiirde ja teavituse meetmega toetatakse koolitegevuste, esitlus- ja
teavitustegevuste ning ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamist.

Meetme abil saab toetada põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori
ettevõtjaid ning panustada nende töötajate arendamisse. Uute teadmiste
leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele
uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Projekti periood: MAK 2014-2020

Projekti rahastatakse läbi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.