Taani ekspordi projekt 2020 – Eesti mahemajanduse ettevõtete e-formaadis B2B kohtumised ja toodete tutvustused jaekaubandusele.

Organic Estonia korraldab Taanis koostöös saatkonna ja kohalike ekspordinõunikega Eesti mahetoodete B2B e-kohtumised ja sellele eelneva ettevalmistuse e-formaadis ja veebikeskkonnas.

Eelmisel hooajal tegi Organic Estonia Taani turule sisenemiseks head eeltööd, mis võimaldab meil jätkata edasi töötamist olemasolevate ostujuhtide andmebaasiga. Lisaks sellele on Organic Estonia eesmärk antud projekti raames leida turult uusi ja sobilikke ostujuhtide kontakte.

Projekti raames koostatakse sisend koos distribuutori ja jaeketi esindajaga – Tehakse näidiseks ühisturunduskampaania plaan (kanalid, sihtrühm ja selle suurus, sagedus ja eelarve), mis annab võimaluse rakendada tegevuskava juba uuel perioodil ja etapil.

Projekti tulemuseks on ettevõtete e-kohtumised 1-3 jaeketi ostujuhiga sihtriigis valitud piirkonnas, toodete tutvustused ja tagasiside sortimendi sobivuse kohta.

Taani projektiga on sellel aastal liitunud Tammejuure Mahetalu, Must Küüslauk, Turps, Liivimaa Lihaveis ja Chaga.

Turuarendustoetuse abiga rahastatud tegevus

PRIA TURUARENDUSTOETUSE MEEDE

Turuarendustoetus on Eesti riigieelarvest rahastatav toetus, millega saab suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.
Toetatavad tegevused ning eelarve jagunemine nende vahel on järgnev:

  1. välisriigis toimuval messil osalemise korraldamine;
  2. põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamise
  3. välisriigis turundusürituse korraldamise toetamine
  4. välisriigis toimuva messi külastamine
  5. Eesti turgu või välisturgu käsitleva turu-uuringu tegemise ja siseriiklikul messil osalemise või selle korraldamise toetamine

Projekti periood: MAK 2014-2020