Alustame Maherevolutsiooni!

Eesti liigub hoogsalt kliimasõbralikuma ja jätkusuutlikuma majanduse suunas. Ökoloogiline põllumajandus ja mahetoit on võtmevaldkond, mis aitab kaasa kliimakatastroofide leevendamisele, looduse elurikkuse kasvule ja samuti inimese tervisele. Teadlikkuse tõstmiseks oleme ette …

Alustame Maherevolutsiooni! Read More »