Meie idee

Eesti on maailmas väga haruldane oma vaba ruumi ja vähese inimmõjuga loodusega. Meil on rikas pärimuskultuur, puhas keskkond, tugev paigavaim, hästisäilinud teadmised traditsioonilisest korilusest ning loodusega kooskõlas toimiv ja üha laienev mahepõllumajandus ning mahemajandus.
51%

Eesti territooriumist on kaetud metsaga

45%

Eesti metsadest on potentsiaalne mahekorjeala

22%

Eesti põllumaast on mahe

23%

Eestist on looduskaitseala

OE_Illust_Mustikas

Maheda kasu riigile

Maheriigina on Eestil välisturgudele jõudmiseks kasutada unikaalsed eeldused ja võimalused, mille tulemusena saab hoogu juurde maaelu ning põllumajandus. Tekivad uued töökohad ja luuakse kõrge lisandväärtusega tooteid.

Puhas keskkond ning tooted tähendavad ka paremat tervist, mille tulemusena kulub vähem ressursse haiguste ravimiseks ja jääb enam rahva elujärje parandamiseks ning tervena elatud eluaastate pikendamiseks.

Mahealade ja õhuseire kaart

Eesti mahealade kaart annab ülevaate mahepõldudest, korjealadest ja mahemesilatest. Rahvusvahelise õhuseire kaardilt leiad kogu maailma õhuseire tulemused, mida kuvatakse reaalajas.

Mahe algab mõtlemisest

Mahe on eluviis, mida kannad kaasas iga päev ja mis saab alguse kõige väiksematest tegudest.

OE_Illust_Maasikas

Kasulik materjal

Milliseid on mahetootjate sertifikaadid? Kuidas mahetootjaks saada? Millised on Eesti mahealad ja mis toimub maailma õhuga? Leia vastused erinevatele maheküsimustele.