mai 2019

Organic Estonia, Arenguseire Keskus ja 4 maakonna esindajad asuvad arutama maheriigi s …

Riigikantselei on koostamas Eesti arengustrateegiat 2035, mis muuhulgas käsitleb maaelu erinevate valdkondade, põllumajanduse ja turismiga seonduvaid eesmärke. Organic Estonia koostöös Arenguseire Keskusega korraldab 10. mail maakondade esindajatele maheriigi stsenaariumiloome töötoa …

Organic Estonia, Arenguseire Keskus ja 4 maakonna esindajad asuvad arutama maheriigi s … Read More »

Eesti mahealade kaart

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel. Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust …

Eesti mahealade kaart Read More »