2016 Eesti mahepindala suurenes üle miljoni hektari!

Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup: 2016 Eesti mahepindala suurenes üle miljoni hektari! Tuginedes Põllumajandusameti korjealade registreerimisinfole, on Eesti mahepindala suurenenud üle miljoni hektari ehk 1 150 576,83 hektarit, mis loob …

2016 Eesti mahepindala suurenes üle miljoni hektari! Read More »