Põllumajandus- ja Toiduamet PRESSITEADE: Mahepõllumajandusliku toodangu andmed tuleb esitada 1. veebruariks

/ Uudis

PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET
PRESSITEADE
25.01.2021

*Mahepõllumajandusliku toodangu andmed tuleb esitada 1. veebruariks*

*Mahepõllumajanduse valdkonnas tegelevatel ettevõtjatel tuleb
Põllumajandus- ja Toiduametile esitada 2020. aasta andmed 1. veebruariks. *

*Mahetootjatel* tuleb esitada üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal ehk
mahepõllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuride, seente ja
katmikkultuuride saagi kogused, mitteharitavalt alalt korjatud taimede ja
seente kogused, üleminekuaja läbinud loomadelt ning lindudelt saadud looma-
ja linnukasvatussaaduste kogused ning mesilasperedelt saadud
mesindussaaduste kogused 2020. aasta kohta. Samuti tuleb esitada ettevõttes
peetud üleminekuaja läbinud loomade ning lindude arvud liikide ja
vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arvud eelmise aasta 31. detsembri
seisuga. Üleminekuajal olevate põldude ning loomade, lindude ja
mesilasperede andmeid esitada ei ole vaja.

*Mahetoodete ettevalmistajad* (mahetoidu valmistamine, pakendamine või
märgistamine ning mahesööda tootmine turuleviimiseks) peavad esitama
eelmise aasta toodangu mahud tootegruppide kaupa.

*Ettevõtted, kes tegelevad üksnes mahetoodete turuleviimise, ladustamise
ning importimisega*, peavad esitama ettevõttes eelmisel aastal turule
viidud ja imporditud mahetoodete tootegrupid.

*Seoses ametite ühinemisega on Põllumajandus- ja Toiduameti
mahepõllumajanduslike toodete uus koodnumber EE-ÖKO-03. Varasemaid
koodnumbreid EE-ÖKO-01 ja EE-ÖKO-02 võib toodetel kasutada kuni sellise
märgistusega pakkematerjali või toodete lõppemiseni.*

Andmed saab esitada:

– Maaeluministeeriumi kliendiportaalis https://portaal.agri.ee
– Digitaalselt allkirjastatult vastava maakonna peaspetsialisti
e-postile.
– Paberkandjal maakonna esindusse (palume eelnevalt aeg kokku leppida).

Rohkem infot mahepõllumajanduse kohta
https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/mahepollumajandus
Riigilõivude info
https://pta.agri.ee/riigiloivude-tasumine-mahepollumajanduslikes-ettevotetes