Organic Estonia: Riigikogu Keskkonnakomisjonis arutelu ja tutvustus – “Mahe Eesti”

/ Uudis

Esmaspäeval toimus Riigikogu Keskkonnakomisjoni arutelu ja tutvustus teemal. “Mahe Eesti” Arutati, milline on hetkeolukord ja kuidas on vaja edasi tegutseda, et kaitsta puhast mürgivaba keskkonda – õhku, mulda, vett ja elurikast loodust.

 

Eesti mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsiooni Organic Estonia andmetel on maheala tootmispindala Eestis 51 protsenti. Organic Estonia meeskond on mures meie põhjavee ja muldade pestitsiidide suurenenud sisalduse pärast.
Riigikontrolli 2018. aastal koostatud põhjavee kaitse alane audit näitab, et 2011-2015 perioodil oli suurenenud väetiste (30%) ja taimekaitsevahendite (50%) kasutus ja ka reostumine. 2019. aastal valminud toiduohutuse alane audit näitas, et puudub info ja selge eesmärk tulevikuks ning vajalik oleks süsteemne analüüs Eestis kasvatatava toidu puhtuse kohta. Keskkonnaministeeriumi sõnul näitab värske põhjaveekogumite hinnang, et olukord on paranenud, taimekaitsevahendite jääke põhjavees leidub vähem, samuti on paranenud oluliselt analüüsivõimekus.(Riigikogu, FB)

Foto: Krista Kulderknup

Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup: ,,Eesti on ennast siiani tutvustanud kui puhta keskkonna ja liigirikka riigina. Maheriigi kuvandi jaoks on vaja tugineda konkreetsetele keskkonna faktidele, mis tõestaks meie väärtushinnanguid ja puhtuse taset. Mahe pindala saame me juba tutvustada “Mahealade kaardilt”, kus on näha nii mahepõllu kui korjealad ning mesilad. Õhu kvaliteeti saab jälgida rahvusvahelise õhukvaliteedi infoportaalis, kus 9 andurit üle Eesti onlines olukorda kuvavad. Milliste keskkonnaalaste argumentide üle peaksime veel uhked olema või meil midagi, mis muret valmistab ja puhta riigikuvandiga kokku ei lähe? Koostöös EASiga ongi täna ülesandeks keskenduda mahe keskkonna nö brändimisele, et leida üles need tugevused ja olla täpsemalt kursis ja teadlik, mida tegelikult hoidma peame ja mida jooksvalt arendama. Näiteks Taani alustas maheprogramm just sellepärast, et nende põhjavesi oli
korrast ära.”

Arutelul osalesid Organic Estonia, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Riigikontrolli, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.