Organic Estonia nõukoda NR5

/ Uudis

Organic Estonia nõukoda NR5 – vabatahtlike poole aasta töö aruandeline kohtumine 24.11.2016

Organic Estonia viimase poole aasta tegemisi kokkuvõtvas nõukojas räägiti käimasolevatest projektidest nagu “Värske Õhu Baar” ja Saksa turu ekspordiseminar, samuti anti ülevaade senistest tähtsamatest õnnestumistest nagu 30 protsendi Eesti pindalale mahetunnustuse saavutamine.

Nõukoja juhatas sisse Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup.

Krista tänas esmalt vabatahtlikke tehtud töö eest ning tõi välja seni suurima saavutuse: Eesti mahepindala suuremaks tunnistamise 1,3 miljoni ha ulatuses.

See sai teoks tänu sellele, et Põllumajandusamet tunnistas riigimetsa majandamise põhimõtted vastavaks mahepõllumajanduslikele põhimõtetele, nõnda et riigimetsa võib nüüd lugeda sarnaselt mahepõllumaaga Eesti maheda maa hulka.

Organic Estonia eesmärk on aga 51% Eesti pindalale mahetunnustuse saavutamine, seega töö jätkub. Ees ootab lahenduste leidmine erametsadele, mille omanikud sooviksid oma valdusi mahedana tunnustada. Samuti eramaadele jäävate looduskaitsealade kaardistamine ning mahepindala hulka arvestamine, kui nad vastavad mahepõllumajanduslikele põhimõtetele.

Kulderknup  tutvustas nõukojas ka EASi ja Disainimeeskonna väljatöötatud riigikuvandi suundi.

EAS-i soovitusel oleks selles kaks sammast: E-riigi kuvand ning riigi puhta keskkonna kuvand. Viimasele tuleb otsida ka tugevat ja eesmärgikeskselt edasiarendatavat sisu. Teemat kommenteeris Organic Estonia idee algataja ja edukas mahesaaduste ekportija Siim Kabrits:

“Oleme oma maheideedega naabritest maha jäämas. Ka lätlased on juba aru saanud, et mahepõllumajandus laiemalt on võimalus maailmas silma jääda ning lätlased hakkasid juba seda teed liikuma. Me võime kaotada oma turueelise. Siiski on aastaga arusaamad Eestis palju muutunud. Kui mullu ei võetud Mahe-Eesti teemat veel tõsiselt, siis nüüd on suhtumine hoopis teine, mahepõllumajandus on tõusmas tavapõllumajanduse ja – tootmise kõrval arvestatavaks majandusharuks otsustajate silmis.  Peame kiirustama, et me naabritest nüüd maha ei jääks – ka Venemaa tahab organic sektorit tugevalt arendama hakata.”

Krista Kulderknup tegi tagasivaate, kuidas Eestis on 27 aasta jooksul mahepõllumajandus arenenud.

Suur töö on maheaktivistide ja maheorganisatsioonide poolt tehtud mahe põllupindala suurenemise saavutamiseks. 170 790 ha mahepindala on ligi 17% kogu põllupindalast, antud tulemusega on Eesti Euroopas kolmandal kohal. Tugevalt on panustatud Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Mahekoostöökogu ja Maheklubi põllumeeste koolitamisele. Seega järgmiseks sammuks mahepõllumajanduse arengus olekski tootlikkuse kasv, ühistulise koostöö toetamine ning ka mahesaaduste ekspordivõimekuse kasv.  

“Eesti inimese huvi mahetoodete vastu on suurenenud ning jaeketid on seda nõudlust ka kiirelt rahuldamas – maheletid on poodides pikenenud  –  aga paraku importkauba arvelt, nagu me seda kõik märganud oleme,” kommenteerib Kulderknup.

”Põhjus: Eesti kohalikud tootjad pole globaalse maheturu pidevast kasvust seni piisavalt ülevaadet saanud. Siinkohal saab Organic Estonia oma tegevusega olla kommunikaatori rollis ja pilootprojektide käivitajana ning kitsaskohtade kaardistajana palju ära teha”.

“Eelkõige tuleks kokku viia tootjad ja suurtööstused. Suurtööstustusel on mahesektoris väga suur roll käivitajana – et saaks Eesti tootmismahud suuremaks ning hinnad alla,” lisas Kulderknup. “Tööd tuleks teha ka potentsiaalsetes maakondades, need eelnevalt välja selgitades”.

“Soomes on mahetootjatena varmalt tegutsemas just noorem põlvkond, need, kes on end maheideoloogiga läbi trendi tajumise varem sidunud. Seda kogemust tuleks ka Eestis arvestada, tähelepanu tuleks suunata noortele tootajatele,” lisab Kulderknup.

Organic Estonia tuleviku tegutsemisskeemi võimalusi silmas pidades näeb Kulderknup, et see võiks toimida sarnaselt e-residentsuse skeemile, kus valdkonna kiiremaks arenguks moodusti riigi tasandil osakond. Sarnaselt e-residentsusele oleks ka Organic Estonia üks rollidest sisustada riigi kuvandit.  Puhta looduse kuvand vajaks mahemajanduse terviklikku koondamist ühtsesse kontseptsiooni (mahepõllumajandus, toit, keskkond-mets, loodusfarmaatsia, looduskosmeetika, öko- ja terviseturism), et hoogustada ning lahendada eelkõige maheekspordi turutõrked ja samuti luua töökohti maapiirkondadesse. Samuti oleks Organic Estonia meeskonna ülesandeks vahendada ja tutvustada mahefilosoofiat.

Et mahedale mõttele anda sügavust, sai nõukojas sõna ka Organic Estonia vabatahtlik, geoloog ja professor Rein Einasto.

“Mahedus ei ole vastandamine, mahedus on eristumine. Hoolivus, inimlikkus on selle mõiste sees peidus. Ja emalikkus. Me peame uuesti lahti mõtestama mõiste “emalikkus”. Emalikkus on ju hoolitsemine tulevaste põlvkondade eest – ka see on “mahedus.”

Mahetalunik, maheettevõtluse konsultant ja Organic Estonia vabatahtlik Leonhard Koort andis nõukojas ülevaate Mahe-Eesti suvistest ja sügisestest panustest erinevatel festivalidel.

Osaleti  mitme paneeliga nii Arvamusfestivalil kui Ökomässul ning külastati Lilleoru kogukonda. “Tahtsime end proovile panna, kas saame festivali paneelide sisustamisega hakkama. Eesmärgiks oli ka uute tutvuste loomine ja inimeste kaasa kutsumine meie tegemistega.” Mitmed suvel ja sügisel loodud kontaktid ja teemapüstitused olidki juba nõukoja saalis olemas – nii inimeste kui ideede näol. Ühe ideena sündis sügisel mõte korraldada tasuta ekspordiseminar mahetootjatele ja –töötlejatele. Mõte viidi juba ellu, suur seminar toimus möödunud neljapäeval hotellis Euroopa, kuhu huvilisi tuli poolteistsada. See oli esimene ettevõtmine, mis toimus koostöös mitme osapoolega: Maaeluministeeriumi, Toiduliidu, Eesti  Põllumajandus-Kaubanduskoja ja EASiga. Seminari eesmärgiks oli kokku tuua ka väiketootjaid ja tööstusettevõtteid.

Teine tore idee, millega alustati sügisel, on Hiiumaale rajatav “Värske õhu baar”. Idee arengutest andis ülevaate Organic Estonia vabatahtlik Helen Arusoo.

Mõte sündis inspiratsioonina maailmas levinud kohvikutest nimega oxygen bar, kus pakutakse läbi torude hingata puhast õhku. Hiiumaal on maailma tasemel puhas õhk igal pool. Seetõttu on eesmärk ehitada Hiiumaale loodusesse rajatis, mis oleks ühtlasi atraktiivne puhkekoht kui ka puhtale õhule kui väärtusele tähelepanu juhtija.  Värske õhu baar kinnistaks puhta õhu olulisust inimese tervisele.

Ootavad töötoad, mida veab koostöös Hiiumaa esindajatega Võrumaa metsadesse ruuporite rajamisega tuntust kogunud arhitektuuribüroo B210. Milline see Värske Õhu Baar võiks välja näha hiidlaste nägemuses, selgub varsti. Eesmärk on saada baar valmis Eesti eesistumise aja alguseks ehk kevadeks 2017.

Nõukoja lõpetas arutelu, milles osavõtjad pakkusid välja mitmeid ideid Mahe-Eesti tegevuseks kui ka olemasolevate arenduseks.

Meenutati nõukogude ajal tehtud õhukvaliteedi mahukaid uuringuid, mida võiks nüüd ära kasutada. Samuti arvati, et lisaks Hiiumaale võiks ka teistes Eestimaa puhastes piirkondades midagi sarnast nagu “Värske Õhu Baar” ette võtta – Peipsi-äärsed kalandusega seotud inimesed tuleksid omalt poolt kaasa. Pakuti välja, et võiks teha Eesti riigi maakasutuse ja õhukvaliteedi ajaloolise kaardirakenduse, mis kuvaks läbi aegade muutusi meie maal. Kõneldi ka võimalusest minna teabega appi toidutootjatele, kes uues turusituatsioonides jäävad ajale jalgu ning tõdeti, et selles vallas saaks midagi vabatahtlike panusena juba praegu ette võtta.

Nõukoja lõpuks kõneldi ka Organic Estonia majandusküsimustest

Organic Estonia on tegutsenud vaid vabatahtlike jõul ligi pool aastat, seetõttu on OE meeskonna esmaseks mureks leida oma jooksvatele tegevuskuludele rahalisi katteid, hoides samal ajal järjepidevust projekti eestvedajatena ja tegutseva kogukonnana. Kõik soovijad saavad rahaannetuse näol sellele kaasa aidata.

Kui leiad, et meie tegevusel on mõte sees, toeta võimalusel MTÜ-d Organic Estonia, et jõuaksime kujuneda riigi tasandil ettevõtmiseks.

Organic Estonia MTÜ

EE442200 2210 6331 7755

Ehitame maheriiki koos!