Organic Estonia kohtumisel Tallinna linnajuhtidega arutati koostööd laste mahetoitlustamisel

/ Uudis

Organic Estonia kohtus 9. detsembril Tallinna linna juhtidega, et arutada koostööd lasteaia ja koolilaste toitlustamisel Eesti tootjate ja mahetootjate toodanguga.

Organic Estonia juht Krista Kulderknup tutvustas linnajuhtidele algatust, mille kohaselt oleksid laste kooli-ja lasteaia toit ning toidupakid valmistatud üksnes Eesti tootjate ja mahetootjate toodangust. “Selline teguviis hoiaks laste tervist ja aitaks edendada kodumaise mahetoidu tootmist. Eesti toidutootjatel on sortiment lai ja vajalik tooraine toodanguks olemas,” rõhutas MTÜ Organic Estonia juht. „Eestimaise toidu eelistamisel hoiame ökoloogilise jalajälje väiksemana ja ühtlasi vähendame oluliselt toiduraiskamist,” sõnas Kulderknup.

Tallinna linn Haridusameti juht Andres Pajula selgitas, et teema on tuttav, selles suunas mõeldakse ning Haridusamet on juba katsetanud pilootprojektina mahetoidu pakkumist Tallinna lasteasutuses. Pilootprojekti “Jätkusuutlike toitlustusteenuste edendamise projekt StratKIT” üheks partneriks oli SEI – Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus.

Organic Estonia juht Krista Kulderknup selgitas, et Organic Denmark ja Taani pealinn Kopenhaagen on Tallinna linnale lasteasutuste mahetoidu teemadel väga heaks eeskujuks, sest nemad on selle innovatsiooni juba ära teinud. Taanlastelt on juba saadud ka nõusolek koostööks ja kogemuste vahetuseks eesti kolleegidega.

Arutelus linnajuhtidega jõuti arusaamani, et lasteasutuste toitlustuse teema on oluline ja vajalik ning aktuaalne Tallinnale kui rohepealinna tiitli kandidaadile. Abilinnapea Vadim Belobrovtsev võttis kohtumise arutelu kokku tõdemusega, et mahetoidu teemaga tuleb edasi liikuda. Juba lähiajal tuleb tuua kõik teemaga seotud olulised osapooled ühise laua taha ja asuda otsima ühisosa ning võimalusi liikuda edasi Haridusameti mahetoidu algatustega ja Organic Estonia tehtud ettepanekuga linnajuhtidele.

Kohtumisel osalesid linnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula ja Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhatajaMarika Pettai ning Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup, kommunikatsioonijuht Mare Timian ning Ivo Uukkivi lapsevanemana ja mahetoidu tarbijana.

Organic Estonia tänab Tallinna linnajuhte kohtumise ja tulevikku vaatava arutelu eest!