Organic Estonia: Heinamaarjapäeval tähistame esmakordselt pärandniitude päeva.

/ Uudis
Organic Estonia on koostöös Maa – ameti ja Põllumajandus- ja Toiduametiga loonud mahealadekaardile veel ühe kaardikihi, mis näitab ära pärandniitude asukohad. Vaata ja tutvu pärandniitude asukohaga Organic Estonia mahealakaardil.
Eesti maastikel on praeguseks säilinud ligikaudu 130 000 hektarit niidukooslusi, millest hoolduses ja taastamises on peaaegu 41 000 hektarit. Tänapäeval tähendab pärandniitude hoidmine eelkõige niitmist või loomade karjatamist. Seetõttu on heinamaarjapäev igati sobilik pärandniitude päeva tähistamiseks. 

Keskkonnaminister Tõnis Mölder: „Praegu on käes aeg, mil meie niidud on kõige värvikirevamad ning näha ja kuulda on kuidas niidul elu keeb. Euroopa põlised ökosüsteemid – pärandniidud vajavad senisest suuremat tutvustamist, kaitset ja hooldamist ning seepärast tähistame heinamaarjapäeval pärandniitude päeva. Mul on hea meel teatada, et oleme saanud Euroopa Komisjoni heakskiidu puisniitude LIFE’i programmi projektile, mille abil plaanitakse Eestis taastada järgmise viie aasta jooksul 500 hektarit puisniite,“

Eesti on võtnud eesmärgiks suurendada pärandkoosluste maahooldajate arvu praeguselt 800-lt tuhandeni, parandada hoolduses olevate pärandkoosluste sidusust ja kasvatada pärandkoosluste pindala 2027. aastaks vähemalt kuni 50 000 hektarini. Nende eesmärkide täitmiseks on oluline jätkata tegevust juba hooldatavatel aladel ja taastada kinnikasvanud piirkondi.

Fotokonkurss „Elu on lill“ kutsub märkama ja jäädvustama pärandniite, sealseid liike ja hooldamisega seotud töid. Vaata lähemalt: https://keskkonnaamet.ee/elu-on-lill