Organic Estonia ettepanek Tallinna linna juhtidele: koolitoidus ja toidupakkides võiks kasutada vaid Eesti tootjate ja mahetootjate toodangut

/ Uudis

ORGANIC ESTONIA PRESSITEADE 09.12.2020

Organic Estonia ettepanek Tallinna linna juhtidele: koolitoidus ja toidupakkides võiks kasutada vaid Eesti tootjate ja mahetootjate toodangut.

Organic Estonia juht Krista Kulderknup tutvustas algatust, mille kohaselt oleksid Eestimaa laste koolitoit ja toidupakid valmistatud üksnes Eesti tootjate ja mahetootjate toodangust. Selline teguviis hoiaks laste tervist ja aitaks edendada kodumaise mahetoidu tootmist.

Krista Kulderknup

“Iga riigi kohuseks on hoida ja väärtustada oma ettevõtteid ja tootjaid. Sealhulgas väiketootjaid, kellest sõltub maaelu jätkumine. Et Eestimaised väiketootjad kestaksid ja areneksid, tuleb kriitiliselt üle vaadata siseriiklike tarneahelate toimimine. Mahtude kasvades muutuvad ka mahetoodete hinnad soodsamaks,” rääkis Krista Kulderknup vajadusest panustada väiketootjate mahetootmise toetamisse.

“Organic Estonia teeb Tallinna linna juhtidele ettepaneku, et koolitoiduks kasutataks ainult Eestimaist toitu ja mahetoodangut. Eesti toidutootjatel on sortiment lai ja vajalik tooraine toodanguks olemas,” rõhutas MTÜ Organic Estonia juht. „Eestimaise toidu eelistamisel hoiame ökoloogilise jalajälje väiksemana ja ühtlasi vähendame oluliselt toiduraiskamist,” sõnas Kulderknup.

“Kohalik omavalitsus saab panna otsustavalt õla alla, et hoida meie laste tervist ja tagada toidutootjate jätkusuutlikkus maapiirkondades. Sarnaselt toimib lasteasutuste toitlustamine paljudes Euroopa riikides,” kinnitas Kulderknup. „Eesti kui maheriigi idee kohaselt on esmatähtis kohalik inimene, kohalik tooraine ja kohalik tootja ning põllumees“ lisas Organic Estonia juht.

Tallinn ja Harjumaa on suurimad koolide ja lasteaedade toiduga varustajad. Kulderknupu kinnitusel eeldab Tallinna kui rohepealinna kontseptsioon rohelist mõtteviisi, kohalikku ja väikese jalajäljega tegevusi.

Organic Estonia juht Krista Kulderknup kutsus üles ka lapsevanemaid andma tagasisidet ja ootusi Tallinna linna juhtidele oma laste toitlustamiseks lasteaedades ja koolides. Sellega aidatakse ühiselt kaasa maaelu ja toidutootjate kestlikkusele, laste tervise hoidmisele ja tervist väärtustavate eluhoiakute kujundamisele.

Organic Estonia on Eesti mahemajanduse ettevõtete katusorganisatsioon. Ühendame liikmelisuse alusel sertifitseeritud mahetoodete ja loodustoodete tootjaid. Organic Estonia liikmete tegevusvaldkonnad on mahetoit ja -toitlustamine, ökoloogilised ja looduslikud farmaatsiatooted, looduskosmeetika ning puhastusvahendid, puidutööstus, bioloogiliste ressursside kasutamine, mahepõllundus, kalandus ning vesiviljelus, ökoloogiline ja terviseturism, orgaanilised tekstiilid ja vill ning muud mahemajanduslikud valdkonnad.

Lisainfo: Krista Kulderknup │Organic Estonia tegevjuht │+372 507 6551 www.organicestonia.ee