Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus 2020

/ Uudis

Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse (edaspidi MAH) eesmärkideks on arendada mahepõllumajandust, suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust, parandada mullaviljakust, veekvaliteeti ning loomade heaolu.

Meetme eelarve 2020. aastal esitatud taotluste rahastamiseks on 22 000 000 €, mis jaguneb järgmiselt:

  • mahepõllumajandusele ülemineku toetus – 1 000 000 €;
  • mahepõllumajandusega jätkamise toetus – 21 000 000 €.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab taotlemise aastaks määratud eelarvet, on PRIAl õigus määrusega sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetust saab taotleda 2.-21. maini 2020. a. Hilinenud taotluste vastuvõtmine toimub 22. maist kuni 15. juunini 2020. a.

Taotlust saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Toetusest lähemalt – Meede 11 MAK 2014-2020