Mahe-, ja keskkonnaorganisatsioonide ühisprojekt: pestsitsiidide kasutamist tuleb vähendada 50%

/ Uudis

Organic Estonia algatusel kutsuvad Eesti mahe- ja keskkonnaorganisatsioonid Eesti avalikkust ja põllumajandustootjaid üles toetama mahemajandust ning vähendama pestitsiidide kasutust aastaks 2025 poole võrra. Ettevõtmise eesmärgiks on rõhutada mahetootmise tähtsust ning tagada Eesti riigi maheala pindala suurenemine 51%-ni kogu maismaast.

Teavitusprojektiga juhitakse tähelepanu 12. aprillini toimuvale uute mahepõllu- ja metsamaade registreerimisele ja võimalusele alustada mahepõllumajanduslikku tootmist. Metsamaadelt saaduste korjamiseks saab taotluse esitada aasta ringi. Mahepõllumajandusmaad ja korjealad kantakse Põllumajanduse- ja Toiduameti maheregistrisse ja Maa-ameti mahealade kaardile ning seeläbi aidatakse ühiselt kaasa globaalsele rohepöördele: teavitatakse avalikkust, põllumehi ja kauplusekette, kui oluline on kõigi elusorganismide tervisele keskkonna puhtus ning elurikkus.

 

 

Mahepõllumajandus ja mahetoit

 

Infot mahealade registreerimise kohta leiab Põllumajandus- ja Toiduameti koduleheküljelt SIIN

Infot mahetoitlustajaks registreerimise kohta leiab Põllumajandus- ja Toiduameti koduleheküljelt   SIIN

Kas tead, kui suur on tänapäevase toidutootmise keskkonnamõju? Tule 6.aprillil toimuvale veebinarile, mida korraldab Eesti Roheline Liikumine.

Vaata, kus asuvad Eesti mahealad. Mahealade kaart

Vaata Eestimaa õhukvaliteeti. Õhuseire kaart

Läänemere-sõbraliku taluniku konkurss 2021

Palju kasulikku ning abistavat infot leiab Maheklubi kodulehelt.

Krista Kulderknup: Teeme koos Eesti mahedaks!

 


Pestitsiidide kahjulik mõju

 

Vähendame pestitsiidide kasutamist 50 % võrra – miks?

Kuidas aru saada, milline on taimekaitsevahendi (pestitsiidi) kahjulik mõju? Ohumärgistus taimekaitsevahendite (pestitsiidide) pakenditel

Juhis tarbijatele: Kuidas vältida hormoontasakaalu rikkuvaid pestitsiidide.

Rahvusvahelise pestitsiidi vähendamise kampaania 2021

“Sirp” 15.01.2021 – Tsipe Aavik, Virve Sõber: Glüfosaadisaaga jätkub

“Sirp” 22.01.2021 – Tsipe Aavik, Virve Sõber: Glüfosaadisaaga jätkub II

Liikumine tervislikuma ja kestlikuma ELi toidusüsteemi suunas – Euroopa rohelise kokkuleppe nurgakivi

 


Igaühe looduskaitse

 

Saa teada, kui loodussõbralik on Sind ümbritsev maastik ning mida saad
ümbruskonna elurikkuse heaks teha. Uuri täpsemalt Tartu Ülikooli rakendusest Rohemeeter.

Kuidas olla keskkonnasõbralik põlluomanik? Tutvu heade põllumajandusvõtetega, mis aitavad hoida elurikkust ning parandada keskkonnaseisundit ja muldade tervist veebilehelt Heapõld.

Kuidas saab igaüks elurikkust kaitsta? Loe ja vaata videot ELFi maaelu blogist

Kas tahad oma aias proovida permakultuuri põhimõtteid rakendades? Vaata rohelise liikumise õppevideosid.

“Silvia Lotman: miks on oluline eelistada mahetoitu?”

“Silvia Lotman: miks on oluline eelistada mahetoitu?”

 


 

LOE LISAKS:

Euroopa roheline kokkulepe

Talust taldrikule

Eesti mahemajanduse tervikprogramm 2018–2021