Kohtumine Tallinna Linnavalitsuses 26.01: Organic Estonia tutvustab projekti – “Green Nordic Business and Culture Events between Estonia & Denmark 2021-2023”. 

/ Uudis

Organic Estonia on pannud kokku koostöös Taani aukonsul Filip Dalthur Rasmusseniga projeti – “Green Nordic Business and Culture Events between Estonia & Denmark 2021-2023”. Eile 26.01.21 käis Organic Estonia meeskond projekti tutvustamas Tallinna Linnapeadele. Skype vahendusel osales kohtumisel ka Filip Dalthur Rasmussen, kes tutvustas projekti Taani poole pealt.

 

Projekti “Green Nordic Business and Culture Events between Estonia & Denmark 2021-2023” eesmärk on aidata kaasa Tallinna Rohepealinna ambitsioonide saavutamisele, et Tallinn saaks ametlikult Rohepealinn tiitli. Tiitliga kaasneb üle Euroopaline ja ka globaalne tähelepanu jätkusuutliku majanduse, terve ja õnnelike elanike ning võimekate ettevõtete näol. Rohepealinna Tiitliga kasvab keskkonnas ja väikese jalajälje hindajate turistide osakaal ning innovatiivsete lahenduste investeeringud ning ükssarvikute edu rohe, – ja mahe valdkonnas. 

Üheks Rohelinna tiitli edu eelduseks on teadlik koostöö eeskuju linnadega/riikidega ning nende võtmevaldkondade ja süsteemimudelite integreerimine Tallinna plaanidesse.

Taani on Põhjamaade üks eeskujuriike rohe-, mahe.- ja jätkusuutliku bio- ja ringmajanduse ambitsioonide ja tegude poolest, kelle elanikkonna väärtushinnangud on aidanud kaasa riigi ja linnade muutusele. Taani ja Kopenhaagen on atraktiivsed turismisihtkohad ja hinnatud turistide seas just rohe mõtteviisi ja väärtushinnangute poolest.

Taani aukonsul koos Organic Estoniaga pakkus linnapeadele välja koostööplaani kolmes põhivaldkonnas aastaks 2021-2023.

 

1.Rohe ambitsioon Linnas

Organic Estonia rahvusvaheline koostööpartner on Organic Denmark, kes alustas 12 aastat tagasi mahetoidu tervikprogrammi integreerimisega linna lasteasutusesse ja koolidesse, mis tõi ka ühe olulise toetuspunkti Kopenhaageni Rohelise pealinna tiitli saamiseks aastal 2014. Selle tervikprogrammi tulemusena tõmbas see tegevus omakorda käima terve riigi mahepõllumajanduse –  tootmis mahtude kasvu, ühistute tekke, tooraine kvaliteedi paranemise, koostöö põllumeeste ja teadlaste vahel,  piirkondliku põllumajanduseks vajalike investeeringute kasvu, valdkonna uued digi ja IT lahendused, digitaliseerimise, robotiseerimise ja innovatsiooni kasvu. Tekkis valdkonnas süsteemsus, kord ja tulemus. Paranes siseriiklik kommunikatsioon osapoolte vahel, tõusis toiduga isevarustatus võime. Toimus Taani toidu väärindajate – tootjate üleminek kohaliku mahetooraine kasutamisele, töökohtade teke maapiirkondadesse, viljakamad mullad, puhas põhjavesi – õnnelikumad ja tervemad inimesed. Juhtis ja kordineeris partneritega antud valdkonda Organic Denmark.

2.Kohaliku ettevõtluse koostöösuhete edendamine –  teadlik ekspordi tegevus läbi linna kuvandi. Riikidevaheline turunduslik koostöö. Linnapea näitab Tallinna rohelist mõtteviisi ja väärtushinnanguid ja avab teed sihtriigi ekspordile! 

Eksportturul edu saavutamiseks on täna ülioluline märksõna – ettevõte peab oma tegevuses järgima keskkonnamõju, kasutama puhast mahedat ja looduslikku toorainet ja hoidma  jalajälje väiksemana. Tarbija ootused on muutunud. Eestis on Organic Estonia liikmeteks ca 50 ettevõtet, kelle sihtrühmaks on uuema aja väärtushinnangutega inimesed. Ekspordi sihtturul on võimalik müüa edukalt kui

  1. riik, linn on oma väärtushinnangutega ja erisusega teada ning tuntud ning tarbija suhestub vastas partneri väärtushinnangutega,
  2. toimub ettevõtlusvaldkondade vahel nö ristturundus – õige infoga ja järjepideva tegevusega turismiturunduse ja müügitegevuse kaudu müüakse ja turundatakse mahetoitu, loodustooteid ja disaini valitud piirkonnas.
  3. Piloot plaan on ettevalmistatud 3 aastaks. Linnade ja linnapeade vahel on suhte loomisel, hoidmisel ja koostööprojektidel ( PR)  väga oluline roll ettevõtlusele ja turismile edendamisel

3.Riikide vahelise turismi uus kontseptsioon ja turistide voo suurendamine

Põhjamaade riikide turistid ei ole aktiivsed Tallinna ja Eesti külastajad. Küll aga “õige” loo või legendi tutvustamine viib turisti tunnetuseni, et kahe riigi vahel on midagi ühist, me oleme tuttavad, sõbrad ja käime ka külas teineteisel. Lugu, mida Taanlased võiks oodata, mis meid seob on – Taani kuningas Valdemar II Võitja ja Taani lipu saamislugu. See oleks see uus fookus, mis Taaniga meid kindlat seob ja taanlastele korda läheb. Iga taanlane võiks tulla vaatama, seda kohta, kust Taani lipp alla kukkus ja kus Kuningas Valdemar selle endale kätte sai.

Tänapäevaseks teiseks ühisosaks on Rohepealinna tiitli parimate praktikate näiteks mahetoidu mudeli integreerimine koostöös Taani ekspertidega. Saavutamaks lisaks mahetoidu kasutusele riiklikes asutustes ka kohvikutes, restoranides, hotellides jne nii mahetoidu märgi aktiivse kasutamise kui ka “Rohelise võtme” laiema propageerimise kuni “organic turimisteenuste pakettide” pakkumiseni.

 

HEA ATRAKTIIVNE KOOSTÖÖ ALGUS 2019

Tallinnal on 2019 suvel aastast ette näidata ka võimas koostööüritus Taani Kuningriigi lippu (ehk Dannebrog) päeva  tähistamiseks, kus mõlemal pool riikides ja linnades Tallinnas ja Vordingborgis toimusid samaaegselt üritused, mille põhi initsiaatoriks Tallinnas toimuval üritusel oli ka Taani- Eesti aukonsulil Filip Dalthur Rasmussenil koos saatkonnaga. Tallinnasse saabus selle Taanlastele olulise sündmuse puhul vaid mõneks päevaks 10 000 Taani külalist. Mis näitab, et antud ürituse tähistamine oli taanlastele tähtis. Alustatud ka turundusvõte – mõlemal pool riikides Taani lipu aastapäeva tähistada –  oli väga õige samm ja läks taanlastele korda.

Organic Estonia tegi samal ajal koostööd Eesti saatkonnaga Taanis ning püstitas Vordingborgs Eesti esindustelgi koos Tallinn Designe House mahetootjate ja loomeettevõtetega tutvustamaks Eestist. Eesti telki külastas ka Taani kroonprints Frederik abikaasaga.

 

Tegime ettepaneku Tallinna linnapeale ja juhtidele käivitada riikide ja linnade vaheline 3 aastane koostööprojekt 2021- 2023 eelpool kirjeldatud teemadel. 

Selle linnade vahelise koostöö jätkamiseks ja suurema ja ambitsioonika tulemuse saavutamiseks kutsume Tallinna linnapead koos juhtidega 15.juunil 2021 Vordingborg tähistama koos sealsete kohalike linnapeade, ettevõtjate ja turismi esindajatega Taani lipu päeva ning osalema sellele järgnevale Eesti ja Tallinna teemalisele vastuvõtule koos eksportivate ettevõtjatega ning Taani ostujuhtide ja otsustajate osalusega. Täna ekspordivad min 10 mahe.-ja  loodustoodete ettevõtet Taani.