Ohumärgistus taimekaitsevahendite (pestitsiidide) pakenditel

Ohusümbolid taimekaitsevahendite pakenditel teavitavad, kas toode võib olla tervisele kahjulik või keskkonnale ohtlik, ka söövitav vms. Kindlasti tuleks enne toote kasutamist süveneda piktogrammi täpsustavatesse ohulausetesse – et vältida kahjustusi nii kodus, tööl kui ka looduses.

Taimekaitsevahendite kasutamist tuleks alati kaaluda, sest märgistus annab sageli pooliku info ohtude kohta. Kuna põhineb esialgsetel uuringutel, mis on enamasti tootja enda tellitud. Hilisemate uuringute käigus selgub sageli suuremaid kahjulikke toimeid loodusele või inimese tervisele. Igal aastal keelatakse nii Eestis kui Euroopa Liidus ära mitmeid kasutusel olevaid taimekaitsevahendeid.

Veebipoodides võib olla müügil pestitsiide, mida on juba keelatud kasutada.  Toodete juues  võib puududa meeldetuletus, et enne kasutamist tuleb lugeda etiketti ja järgida ohutusnõudeid.  Ametlikult kehtestatud teabe toote ohtlikkuse kohta leiab taimekaitsevahendite registrist.

Ohusümbolid ja täpsustavad ohulaused SIIT