Euroopa maheturu maht kasvas 2021. aastal 54 miljardi euroni!

Euroopa maheturu maht on võimsalt kasvanud, mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas.

Mahetoidu müüki suurendavad inimeste üha enam kasvav keskkonnateadlikkus ning soov süüa toitu, mis päriselt ka maitseb suurepäraselt. Just need kaks on põhilised argumendid, mis mahetoidu tarbimist on suurendanud. Mahedalt majandamine vaatab homsesse ja kindlustab väärika elu ka järgnevatele põlvkondadele.

Jaemüük Euroopas oli 54,5 miljardit eurot, sellest Euroopa Liidus 46,7 miljardit. Suurim turg oli Saksamaa (15,9 miljardit eurot). Euroopa Liit on USA järel (48,6 miljardit eurot) maailmas suuruselt teine mahetoodete ühtne turg. Samas Euroopa tarbijad kulutasid mahetoidule rohkem kui USA tarbijad.

Euroopa maheturu maht – ülevaade

 1. aastal kulutasid tarbijad Euroopas mahetoidule keskmiselt 65,7 eurot inimese kohta.
  Ainult Euroopa Liidu riikides kulutati 104,3 eurot inimese kohta.
  Tarbija kulutused mahetoidule elaniku kohta kahekordistusid kümnendil 2012–2021.
 2. aastal kulutasid mahetoidule kõige rohkem Šveitsi ja Taani tarbijad (vastavalt 425 ja
  384 eurot elaniku kohta).
  Taani oli 2021 aastal maailma suurim maheturg.
 3. aastal oli maailmas kõrgeim maheturu osakaal Taanil 13,0 protsendiga, järgnesid
  Austria 11,6 protsendiga ja Luksemburg 11,0 protsendiga.
  Mahetoodete jaemüük aeglustus 2021. aastal võrreldes 2020.aastaga.
 4. aastal saavutas Euroopa turg 3,8 protsendilise kasvu (Euroopa Liidus 3,6 protsenti).
  Suurim kasv oli Eestis (+21 protsenti) ja Luksemburgis (+15,3 protsenti), kui ainsate riikidena
  oli 2021. aastal maheturul kahekohaline kasv.

  Allikas: Bio Eco Actual

Euroopas ja ka kogu maailmas tarbitakse mahetooteid aina rohkem. Inimesed on muutunud keskkonnateadlikumaks. Mahetootmises arvestatakse ümbritsevaga ja ei kasutata ohtlikke pestitsiide. Tänu sellele tõuseb mulla elurikkus ja viljakus, paraneb loomade ning lindude elukeskkond ja inimeseni jõuavad puhtamad tooted.