Chaga Health on nüüd Shroomwell

SHROOMWELL – rohkem meditsiiniseeni, laiem valik toidulisandeid, värskeimad roheinnovatsiooni uudised, maailma suurim meditsiiniseente kasvatus!

Seened ja keskkond

Seened kaitsevad elurikkust puudes ja pinnases, toetavad aineringet ning aitavad eluvormidel paremini süsinikku siduda ja taaskasutada. Seentel on asendamatu roll floora ja fauna kõrval planeedi Maa ökosüsteemis. Nii juba ligi miljard aastat.

Shroomwelli seenekasvatused Eestis ja alates 2023 ka USA-s annavad sinna oma panuse. Kuid meie missioonil on ka teine sammas: seentes leidub rohkelt inimtervisele kasulikke bioaktiivseid ühendeid.

Ekstreemsetes kasvutingimustes tulevad looduse pingutused ja ka kõnealused ühendid rohkem esile. Eesti on väekate seente kodu. Meiegi talved on nüüd pehmemad, siiski langeb õhutemperatuur kohati alla -30C. Lisaks on Eesti õhk, põhjavesi ja loodus siiani maailma puhtamate seas. See kõik loob hea fooni meditsiiniseente kasvatamiseks.

Alates 2023. aastast haldame kogu teekonda täielikult — alates enda metsades ja farmides kasvatatud seentest, kuni lõpptoodete pakendamiseni välja.

Tervis ja teadlikkus


Lisaks oma toodetele edendame ka ühiskondlikku teadlikkust.

Teadustööst sündivad Shroomwelli tooted ja teadmised aitavad tugevdada tervist ja kestlikku eluviisi. Ennetus on odavam kui ravi.

Samuti peab roheinnovatsioon aitama leevendada globaalset kliima- ja elurikkuse kriisi. See õnnestub vaid siis, kui kaasa löövad teadlased, poliitikud, ettevõtjad, investorid ja miljardid inimesed.

Shroomwelli aktiivseteks liitlasteks on kliendid ja investorid mitmel mandril, samuti teeme koostööd teadlaste ning metsaekspertidega üle maailma.

Terviklik metsakäsitlus


Täna nähakse metsa väärtust eelkõige puidu tihumeetrites. Anname metsale täiesti uue tähenduse läbi innovatiivsete lahenduste nii madalama puiduväärtusega metsades, raielankidel, kui ka loodusliku ja looduskaitselise piiranguga metsades.

Rajame nendele aladele meditsiiniseente kasvatused, mis suurendavad elurikkust ja aitavad siduda süsinikdioksiidi. Tõstame läbi nende tegevuste oluliselt metsade terviklikku väärtust.

Senine metsamajandamise mudel on liiga ühekülgne. Seisame selle eest, et asemele tuleks ökoloogiline ja tulevikust hooliv metsamajandamine.

Allikas: www.shroomwell.ee

Leia Organic Estonia liikmete mahe tooteid ühiselt Greenest e-poest! www.greenest.ee