13.04.2017 Organic Estonia ehk Mahe-Eesti avalik nõukoda nr 6

Meie eelmine kohtumine toimus detsembris, mil olime ootel, kuidas suurejooneliseks liikumiseks kujunenud Mahe-Eesti idee nüüd edasi areneb.
Aasta tagasi 2016. aasta veebruaris sõnastas liikumise vabatahtlik aktiivmeeskond visiooni ja 9 tegevussammu, mille eesmärk oli jõuda rahvaliikumisest riikliku programmini. Tulemuseks oleks lisaks nutikale e-riigile kuvandile Eestil ka puhta maheriigi kuvand. Kuna mahesektor ei suuda ise nii suuri muutusi ellu viia, on e-residentsuse programmi näitel vaja ka mahesektori aktiivsemaks käivitamiseks riiklikku tuge, eelkõige turutõrgete komplekseks lahendamiseks. Nii sündis idee Mahe-Eesti mahemajanduse tervikprogrammist. Progammi elluviimise võimalustest kõnelema lähemalt nõukojas.
Suure töö tulemusena on vahepeal valmis saanud Eesti mahepindala kuvav mahekaart: https://organicestonia.ee/et/eesti-maheala. Kaart valmis Mahe-Eesti eestvedamisel koostöös Põllumajandusameti ja Maa-ametiga. Mahekaardi ainulaadsusest, selle täiendamisest ning tulevikku suunatud ülesandest kõneleme ka lähemalt järgmises nõukojas.
Organic Estonia avalik Nõukoda Nr 6  toimub 13. aprillil kell 15.00-16.30, RMK suures saalis (Toompuiestee 24). Oodatud on kõik huvilised ja panustajad.
Palume ennast registreerida hiljemalt 11. aprilliks aadressil organicestonia@gmail.com.
Kohtumiseni!
Mahe-Eesti vabatahtliku meeskonna nimel,
Helen Arusoo
Organic Estonia
www.organicestonia.ee