Täna esitletakse Maa-ametis esimest maheala kaarti

Täna, neljapäeval 22. märtsil kell 14.00 toimub Eesti esimese mahekaardi esitlus.

Eesti pindalast on ligi 30% alad, mis võimaldavad tegeleda mahepõllumajandusliku tootmise ja korjega. Uus kaardirakendus pakub mugava võimaluse täpsemalt näha, millised põllumajandusalad on mahedad ja kus on võimalik korjata mahesaadusi.

Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös valminud kaardirakendus annab ülevaate 2016. aastal tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast ja taotletud mahedast korjealast.

Eesti esimese mahekaardi esitlus toimub Maa-ametis, Mustamäe tee 51. Uut mahealade kaarti ja edasisi samme mahedama Eesti poole liikumisel tutvustavad Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Mariliis Aren, Põllumajandusameti mahepõllumajanduse osakonna juhataja Anu Nemvalts ja Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup.