Taani majandusväljavaated aastal 2024

Taani majandus on endiselt tugev ja 2023. aasta kasvuootust on ülespoole korrigeeritud. Inflatsioon on aeglustunud, tööhõive jätkab kasvu ja eluasemehindade langus näib olevat väiksem, kui arvati. Seega novembris 2023 näib, et majandus areneb jätkuvalt, kuigi palju aeglasemas tempos kui kahel viimasel aastal.

Valitsuse uus prognoos on see, et Taani majandus kasvab 2023. aastal 1,2 protsendini (alles mais prognoositi 0,6-​protsendist tõusu). Inflatsioon väheneb oodatust kiiremini ning eluasemehindade langust korrigeeriti 9,2% pealt 4,5%-ni. Taani majanduse põhistsenaarium on seega endiselt pehme maandumine. Tööstuses on küll näha langust, välja arvatud ravimitööstus, samas on 2024. aastal oodata ikka 1,4-​protsendilist SKT kasvu.

Analüüsid viitavad sellele, et 2024. aasta prognoos on endiselt liiga optimistlik, kuna Taanit ümbritsevate riikide majandusareng näitab praegu tõsise aeglustumise märke. Seda on näha ka Saksamaal ja Rootsis, mis on Taani kaks suuremat ja olulisemat eksporditurgu. Lisaks olukord Hiinas, kus peaaegu iga päevaga süveneb suur kinnisvarakriis.

Taani turul on ettevõtetel võimalus edu saavutada kaitsetööstuses, roheenergia-​, põllumajanduse ja bioteaduse sektoris. Väga hästi on esindatud ka fintech-​ettevõtted, kes osalesid septembris Nordic Fintech Weekil nii esinejana kui ka paneelaruteludel ning kelle võrgustik Taanis järjest kasvab.

Ärivõimalused kaitsetööstuses

Taani plaanib 10 aasta jooksul investeerida kaitse-​ ja julgeolekusse ligikaudu 143 miljardit krooni (19,2 miljardit eurot). Valitsuse eesmärk on, et riik täidaks hiljemalt 2030. aastaks NATO eesmärgi kulutada 2 protsenti SKTst kaitsele ja julgeolekule.

Suured investeeringud pakuvad uusi võimalusi ka Eesti kaitsetööstuse ettevõtetele. Augustis käiski asjaga tutvumas seitse Eesti kaitsetehnoloogia ja küberjulgeoleku ettevõtet, kes osalesid DALO Industry Daysi messil Eesti ühisstendiga. (DALO on Taani kaitseministeeriumi ostu- ja logistikaorganisatsioon. DALO kaitsetööstuse mess DALO Industry Days on Põhja-​Euroopa suurim kaitsetööstuse mess, kus osaleb 400 Taani ja välismaist kaitsetööstuse eksponenti.) Ballerupis käisid kontakte loomas Wayren, Vegvisir, MARU Defence, DefSecIntel, KappaZeta, TrackDeep ja Nordic Armoury. Mess pakkus häid võimalusi info ja kogemuste vahetamiseks. Kohapeal loodi kontakte ning dialoog ja nii mõnedki koostöösammud võeti ette juba messijärgsetel päevadel. Mess oli ka hea pinnas kaardistamaks osalejaid septembrikuisel messil DSEI 2023.  

Avasta ärivõimalused Gröönimaal

Taani Kuningriigi koosseisu kuulub Gröönimaa (Kalaallit Nunaat), mis on oma geograafilise eraldatuse, puutumata looduse, kultuuri ning ärivõimaluste poolest Eesti eksportööride jaoks põnev ja peaaegu avastamata sihtturg.

Gröönimaa on maailma suurim saar ja peaaegu 80 protsenti sellest on kaetud jääkatte ning liustikega. Sellegipoolest on jäävaba ala peaaegu sama suur kui Rootsi, ent samas on ainult väga väike osa sellest põllumaa, nii et imporditakse peaaegu kõike. Peamised varustajad on Taani, Norra ja Island. Gröönimaal elab umbes 56 600 elanikku, kellest umbes 19 600 elab pealinnas Nuukis. Gröönimaa ametlik keel on grööni keel, mida räägib suurem osa elanikkonnast, teised peavad ennast kakskeelseks, st kasutuses on ka taani keel. Hülge-​, vaala-​ ja kalapüük ning jahindus on Gröönimaa peamised sissetulekuallikad. Riigis kasvab ka tulu turismist ja kaevandamisest. SKT elaniku kohta on 25 000 eurot (2006).

Gröönimaal on algatatud suured infrastruktuuriinvesteeringud uute rahvusvaheliste lennujaamade ehituseks, mis pakub võimalusi digilahenduste, hoonestuse, vee- ja päikeseenergiaga tegelevatele ettevõtetele.  Võimalusi on ka moodulmajade sektoris, sest suvi on üsna lühike ning kliima väga külm, mistõttu peab igasugune ehitus toimuma kiirelt ja efektiivselt.

Gröönimaa ärivõimalustega saab tutvuda 27. novembril veebiseminaril. Eesti ettevõtetest tegutseb Gröönimaal juba Cybernetica AS, kes räägib oma ekspordikogemusest.

Registreeruda saab hiljemalt 23. novembrini: sihtturu veebiseminar „Ärivõimalused Gröönimaal“ – EASi ja KredExi ühendasutus.

Messid Taanis

Kestliku ehituse mess Building Green

Sisustus-​ ja mööblimess 3daysofdesign

Kaitsetööstuse mess DALO Industry Days

Tehnoloogiamess TechBBQ

Fintech mess Nordic Fintech Week

Allikas: eas.ee