Organic Estonia alustab projektiga: Mahetoit tarbijale lähemale: turustamise võimaluste arendamine

Inimeste jaoks on mahetoodete ostmisel kõige olulisemad põhjused toidu puhtus, ja et see on ilma pestitsiidide ja lisanditeta.
Lisaks on ostukriteeriumides välja toodud keskkonnasõbralikkus ja tervislikkus. Aktiivsed mahetarbijad rõhutavad lisaks puhtusele mitmeid omadusi nagu maitse, tervis ja loomade heaolu.

Mis edendaks maheturgu?

Rohkem kui pooled inimesed ostaksid rohkem mahetoitu, kui hind oleks odavam. Aktiivsed tarbijad soovivad mahetoodetele paremat kättesaadavust ja laiemat valikut. Tavakasutajad vajavad enam kindlust, et tootja saab kaupmehelt oma toote eest ausa hinna, samuti kindlust, et mahe päriselt erineb tavapärasest tootest.

Eesmärk: Teha mahetoit ja Eesti mahetoidutootjad tarbijale nähtavaks, parandada turustamise tarneahelaid ja seeläbi suurendada Eesti mahetootjate müüki. Suurendada mahepõllumajandustoodete tootjate turujõudu ja arendada omavahelist koostööd.

Tulemuse saavutamiseks koondab Organic Estonia MTÜ katusorganisatsioonina ühte portfelli mahemajanduse ettevõtted ja esitleb neid ühiselt kaupluste ostujuhtidele. Projektis osalevatele ettevõtetele korraldatakse ühisväljapanekud erinevates kauplusekettides üle Eesti.

Mis kasu saavad tootjad?
  • Tarbijate tähelepanu mahetoodetele ja nende tootjatele Eestis
  • Mahetootjad muutuvad jaekettidele atraktiivseteks partneriteks
  • Koostöös sündiv sünergia ja kokkuhoid turunduskuludelt
  • Sortimendi võimalik laiendamine
  • Toodete müügikasv

Projekti eeldatav tulemus: Mahetoodete tarbimise kasv ja parem kättesaadavus jaekettides.

Projekt viiakse läbi PRIA Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse abil