MAHETURISM

Maheturism Eestis – EHE, Roheline Võti ja roheline reisija

Aastast 2001 on EAS-i turismiarenduskeskus kutsunud üles ettevõtteid keskkonnahoidlikule tegutsemisele, tuues Eestisse rahvusvahelise keskkonnamärgise Roheline Võti. Veebruariks 2016 on Rohelise Võtme saand 20 majutusettevõtet. Rohelise Võtme hotellidele on seatud muu hulgas kohustuslikuks kriteeriumiks kasutada vähemalt 50% ulatuses Eesti tooteid või toorainet. Lisaks on soovituslikuks kriteeriumiks seatud hommikusöögi menüüs vähemalt kolme ökomärgisega toiduaine pakkumist.

Et väärtustada Eesti maapiirkonna turismitooteid, on Ökoturismi Ühenduse initsiatiivil ja MTÜ Eesti Maaturismi eestvedamisel loodud ka kohalik märgis EHE ehk Ehtne ja Huvitav Eesti, mille vääriliseks on tunnistatud nii matkakorraldajaid kui turismitalusid ja huvi märgise vastu aina kasvab. Veebruariks 2016 on märgis omistatud 48 tootele.

Et aga nii EHE kui ka Rohelise Võtme märgistest huvitatud tarbijad need turult üles leiaks, on riiklikus turismiveebis www.visitestonia.com koondatud info „rohelise reisija“ teema alla. Termin roheline reisija on defineeritud kui vastutustundlik külastaja, kes on keskkonnateadlik ja -hoidlik ning kes otsib ehedaid loodus- ja kultuurielamusi, mis arvestavad ökoloogilist koormustaluvust. Roheline reisija suunatakse hotellidesse, mis omavad keskkonnamärgist Roheline Võti ja talle pakutakse ökoturismi tooteid, mis on saanud EHE märgise.

EAS-i turismiarenduskeskus on mõelnud ka turismikorraldajate peale ja loonud eraldi alamlehe ettevõtjatele soovituste jagamiseks (vt link allpool), kuidas säästvalt tegutseda. Seal lähtutakse Eesti riikliku turismi arengukavas (2014–2020) seatud meetme 1.3. alategevusest, kus säästva turismi edendamine läbi eelmainitud märgiste tutvustamise ja rakendamise tähendab ka üldise teadlikkuse tõstmise põhimõtet.

Lisaks on Eesti riiklikus arengukavas (2014–2020) meetme 1.3. alategevuseks toiduturismi arendamise juures ka mahetoodete atraktiivsuse suurendamine turismiettevõtjate seas. Samuti leiame sealt koostöö tõhustamise eesmärgi mahetootjate, -pakkujate ning turismiettevõtjate vahel. Konkreetselt on toimunud Eesti toidu seminar, kus turismiettevõtjad kohtusid toidupakkujate- ja tootjatega. Koostöös peakokkadega oleme propageerinud ka Eesti hommikusöögi ideed ning toetanud MTÜ Eesti Maaturism ideed Eesti toidutee arendamisel.

EAS-i turismiarenduskeskus näeb Mahe-Eesti idee rakendumisel turunduslikku väljundit nii riigi- kui turismiettevõte tasandil.

Monika Karu, EAS-i turismiarenduskeskuse tootearenduse koordinaator

Vaata ka linke:

Roheline Võti: http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/roheline-voti

EHE: http://www.maaturism.ee/index.php?id=ehe-ee

Roheline reisija: http://www.puhkaeestis.ee/et/erilised-elamused/reisieelistus/rohelisele-reisijale

Säästva turismi korraldaminehttp://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/saastva-turismi-valdkonnad-ja-voimalused

Vaata videot Euroopa pikimast jääteest: