Mahetootjad nördinud: riigi käitumine mahemajanduse osas on kahepalgeline

Juhan Särgava: “Ennustan, et maal kaob jälle omajagu töökohti.”

Sõnades ja loosungites arendab Eesti riik aktiivselt mahemajandust, kuid Maaeluministeeriumi mahetootjaid puudutavad otsused annavad tunnistust koordineerimatusest ja lühinägelikkusest. Viimasel nädalal on mahesektoris tegutsevaid ettevõtjaid üles ärritanud riigi plaan vähendada märkimisväärselt mahepõllumajanduses makstavaid toetusi.

Eesti mahetootjaid ühendava MTÜ Organic Estonia liikme, Eesti ühe suurima mahetootja Saidafarmi juhi Juhan Särgava sõnul lepiti omal ajal riigiga mahepõllumajanduses mängureeglid suure vaevaga kokku. “Mahepõllumajandusega tegelevad ettevõtted on võtnud endale riigi ees viieaastase kohustuse valdkonnaga tegeleda, riik omalt poolt andis lubaduse jätkata mahepõllumajanduses toetuste andmist. Nüüd äkki avastas riik, et kuna mahevaldkonnas tegutsevad ettevõtteid on viimastel aastatel juurde tulnud, siis neil tegelikult enam piisavalt raha ei olegi ning soovib toetusi 14% võrra vähendada. Samas põllumees ei saa ju panka minna ja öelda, et palun vähendage laenujääki 14% võrra, kuna riik vähendas toetusi. Selline kahepalgelisus riigi poolt ei ole paslik. Tegelikult on olukord maheettevõtja jaoks veelgi hullem – kui ettevõtja on sunnitud toetuste vähenemise tõttu loobuma mahetootmisest, siis ta rikub riigiga sõlmitud kokkulepet ja peab riigile ka kõik seni saadud toetused tagasi maksma. Ennustan, et see riigi otsus viib mitmed mahetootjad pankrotti ning maal kaob jälle omajagu töökohti,” kurjustas Särgava riigi plaani osas vähendada oluliselt mahepõllumajanduse toetusi.

Organic Estonia liikme, Ida-Virumaa ühe suurema mahetootja Tiigikalda OÜ juhi ja omaniku Renno Nurmela sõnul tähendab PRIA ootamatu plaan nende jaoks olulist rahalist kaotust. “Mahemajandus on nii Euroopas kui ka maailmas laiemalt selgelt kasvav trend. Meie oleme 100% mahetootja, sealjuures eelmisel aastal eksportisime mahus 1,35 miljonit eurot. Ma olen võtnud riigi ja oma partnerite ees kohustuse ning ei saa partneritele öelda, et kuna riik ei täida oma lubadusi, siis ka mina ei täida lubadusi. Kui PRIA oma toetuste vähendamise plaani ellu viib, siis tähendab see, et olen sunnitud koondama 8 töötajat, peamiselt Ida-Virumaalt. Samuti pean väga kriitilise pilguga üle vaatama ettevõtte lähiaastate investeeringute plaani. Enam pole ju mingit pikemaajalist kindlust riigi edasise käitumise osas. Kui sel aastal vähendab PRIA toetust 14%, siis pole ju teada, mis tal on plaanis järgmisel ja ülejärgmisel aastal,” selgitas Renno Nurmela riigi otsuste negatiivseid mõjusid Eesti mahetootjatele.

Eelmise aasta veebruaris kiitis Vabariigi Valitsus heaks Maaeluministeeriumi poolt esitatud mahemajanduse programmi, mis nägi muuhulgas ette ka mahetoodete ekspordi kasvatamise 50 miljoni euroni. Samuti on mahemajanduse arendamine selgelt välja toodud valitsuse koalitsioonileppes: “Kasutades Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist, arendame mahetoodete ja -teenuste eksporti, mis loob Eesti eri paigus uusi töökohti”. Viimase aasta jooksul on Maaeluministeerium küll sõnades julgustanud mahemajandusega tegelema, kuid samas mahemajanduse programmi elluviimisel sõnadest tegudeni ei ole jõutud ja sisuliselt ei ole programm tänaseni käivitunud.

Erki Peegel
Organic Estonia juhatuse liige