Mahetoodete märgistamise nõuded ja mahemärgid

Mahetootel kasutatakse mõisteid „mahepõllumajanduslik” ja „ökoloogiline” ning nende tuletisi või lühendeid – „öko“/ „mahe“, kas eraldi või kombineerituna.

Mahetooted märgistatakse Euroopa Liidu mahelogoga, mis kinnispakendis mahetoodetel on kohustuslik.

Pildil: Euroopa Liidu mahepõllumajanduse logod

Lisaks sellele võib, aga ei ole kohustuslik kasutada Eesti riiklikku ökomärki.

Pildil: Eesti riiklik mahepõllumajanduse märk. Kasutada võib nelja eri varianti ja mustvalgeid märke.

Olenevalt tooraine päritolust tuleb tootele märkida „Eesti põllumajandus“, „EL põllumajandus“, „EL-väline põllumajandus“ või „EL-sisene/-väline põllumajandus“.

Märgistatud saadused on kasvatatud mahepõllumajandusele üleminekuaja (kaks või kolm aastat) läbinud maal või pärinevad üleminekuaja läbinud loomadelt.

Töödeldud toidus on vähemalt 95% põllumajanduslikke koostisosi pärit mahepõllumajandusest ning kasutatud on vaid selliseid tavakoostisosi, mis on kirjas määruse (EÜ) nr 889/2008 lisas IX.

Kuna toitlustamisele kehtivad Eesti oma siseriiklikud nõuded, siis siin EL mahelogo kasutada ei või, lubatud on ainult Eesti riiklik ökomärk.

Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldav toode

Kui töödeldud toidus on mahetoodangut vähem kui 95%, ei või mahepõllumajandusele viidata selle müüginimetuses; seda saab teha vaid koostisosade loetelus.

Ühtlasi näidatakse ära mahepõllumajanduslike koostisosade koguprotsent põllumajanduslikku päritolu koostisosade üldkogusest. Kasutada ei tohi ELi mahelogo ega Eesti riiklikku ökomärki.

Mahepõllumajandusele ülemineku järgus olev toode

Viidet „Ülemineku järgus olev toode“ on lubatud kasutada tootel, mis sisaldab ainult üht põllumajanduslikku päritolu taimset koostisosa, mis on kasvatatud maal, kus üleminekuaeg on kestnud vähemalt 12 kuud enne koristust. Kasutada ei tohi ELi mahelogo ega Eesti riiklikku ökomärki.

Tootel, millel on ükskõik milline eeltoodud viide mahepõllumajandusele, peab alati olema järelevalveasutuse kood:

  • Põllumajandusameti kood on EE-ÖKO-01
  • Veterinaar- ja Toiduameti kood on EE-ÖKO-02