Mahepõllumajanduslik eluviis – millist kasu saab riik, kui toetab maheettevõtlust?

Mahepõllumajanduslik eluviis – puhas keskkond ja puhtad tooted, parimad meie kehale ning tervisele! Nii kulub vähem ressurssi haiguste ravimiseks ja enam ennetustööks. Mahemajandus loob uusi töökohti ja kõrge lisandväärtusega tooteid, mis tagab unikaalsed eeldused välisturgudele jõudmiseks.

Mahepõllumajanduslik eluviis võib rahvatervise numbreid mõjutada mitmel mõõdetaval viisil.

  1. Vähendatud kokkupuude kahjulike kemikaalidega: mahepõllumajandusmeetodid vähendavad pestitsiidide ja muude kahjulike kemikaalide kasutamist, millel võib olla negatiivne mõju tervisele. Uuringud on näidanud, et kokkupuude pestitsiididega võib suurendada vähi, neuroloogiliste häirete ja muude terviseprobleemide riski. Mahepõllumajandust ja mahetooteid edendades saab riik vähendada kokkupuudet nende kahjulike kemikaalidega ja parandada rahvatervise tulemusi.
  2. Parem toitumine: mahetoidud on sageli toitainete, sealhulgas vitamiinide, mineraalide ja antioksüdantide poolest rikkamad, võrreldes tavapäraselt kasvatatud toiduainetega. Mahepõllumajandust ja mahetooteid edendades saab riik aidata parandada oma kodanike üldist toitumist, vähendades krooniliste haiguste, nagu rasvumine, südamehaigused ja diabeet, riski.
  3. Antibiootikumiresistentsuse vähenemine: mahepõllumajandusmeetodid keelavad antibiootikumide rutiinse kasutamise loomasöödas, mis võib kaasa aidata antibiootikumiresistentsete bakterite tekkele. Mahepõllumajandust edendades saab riik aidata vähendada antibiootikumiresistentsust, mis on suur rahvatervise probleem.
  4. Parem õhu- ja veekvaliteet: mahepõllundustavad seavad esikohale mulla tervise ja vähendavad kahjulike kemikaalide kasutamist, mis võib parandada õhu ja vee kvaliteeti. Mahepõllumajandust ja mahetooteid edendades saab riik parandada keskkonnakvaliteeti, millel võib olla positiivne mõju rahvatervisele.

Mahepõllumajanduslik eluviis on keskkonnasäästlik ja hea meie tervisele

Kui riik toetab maheettevõtlust, võib ta näha mitmeid mõõdetavaid eeliseid:

  1. Majanduslik kasu: maheettevõtluse toetamine võib luua uusi töövõimalusi ja toetada kohalikku majandust, millel võib olla positiivne majanduslik mõju.
  2. Kasu keskkonnale: maheettevõtluse edendamine võib viia säästvate põllumajandustavade kasutuselevõtmiseni, mis kaitsevad keskkonda ja edendavad bioloogilist mitmekesisust.
  3. Kasu rahvatervisele: maheettevõtlust edendades saab riik parandada rahvatervise tulemusi, vähendades kokkupuudet kahjulike kemikaalidega ja parandades toitumist.

Üldiselt võib maheettevõtluse toetamisel olla rahvatervisele, keskkonnale ja majandusele palju mõõdetavat kasu.


Mahe, öko ja orgaaniline – sõnad, mille erinevat kasutust ning tõlgendust leiab järjest rohkem. Tegelikult algab kõik mõtlemisest. See on eluviis, kus tegevused on keskkonnaga kooskõlas ja loodusega suheldakse ausalt. Mahedalt majandamine vaatab homsesse, kindlustades väärika elu ka järgnevatele põlvkondadele.

Leia Organic Estonia liikmete mahetooteid ühiselt Greenest e-poest – www.greenest.ee