Mahemajanduse tervikprogramm 2018-2021 on vastu võetud

Mahemajanduse tervikprogramm 2018-2012 hõlmab Eesti mahemajanduse valdkondi. Selle eesmärgiks on muuta mahemajandus arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti ettevõtete lisandväärtusega toodete eksporti ning luua eeldused uute töökohtade tekkeks.

Maaeluminister Tarmo Tamm kinnitas 2.10.2018 oma käskkirjaga mahemajanduse tervikprogrammi 2018-2021.

Tervikprogrammi kandev idee on kasutada Eesti mahemajandusest ja laiemalt puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist välisturgudel Eestist kuvandi loomisel ja tuntuse suurendamisel,“ ütles maaeluminister. „Seetõttu keskendume eelkõige mahemajanduse ekspordivõimaluste selgitamisele ja kitsaskohtadega tegelemisele. Samas on kasu oluliselt laiem ja mõjutab ka mahetoodete ja -teenuste pakkumist Eestis.“

Tervikprogramm hõlmab nelja valdkonda: põllumajandus ja toit; mets ja metsandus; turism; kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendid.

Igas valdkonnas on püstitatud eesmärk ja selle saavutamiseks on koostatud vajalike tegevuste loetelu. 2018. aastal on programmi tegevused suunatud sektori osapoolte kokkuviimisele, teadlikkuse tõstmisele mahemajanduse kontseptsioonist ja mahetoidu kasutamise võimaluste tutvustamisele.

Programmi eesmärgid ja vajalikud tegevused töötas välja Maaeluministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning mahemajanduse tervikprogrammi nõukojaga. Vastutavad ministeeriumid astuvad samme oma valdkondades programmi eesmärkide täitmiseks.

Vaata siit  Eesti mahemajanduse tervikprogramm 2018–2021

Taust

Eesmärk arendada mahetoodete ja -teenuste eksporti on sõnastatud ka valitsusliidu aluspõhimõtetes aastateks 2016–2019, Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanis ning Vabariigi Valitsuse tegevuskavas aastateks 2016–2019 järgmiselt: kasutades Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist, arendame mahetoodete ja -teenuste eksporti, mis loob Eesti eri paigus uusi töökohti. See näitab, et riik on otsustanud mahevaldkondade ekspordi edendamisse senisest enam panustada.

Programmi rakendamine aitab kaasa Eesti kui puhta keskkonnaga riigi tuntuse ja kuvandi loomisele ning hoidmisele, mistõttu on sellel kaudselt positiivne mõju kogu riigi ettevõtlusele ja majanduskasvule.

Mahemajanduse tervikprogrammi nõukoja koosseis

 • Organic Estonia MTÜ
 • Mahepõllumajanduse Koostöökogu
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Eesti Toiduainetööstuse Liit
 • Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler
 • Keskkonnaministeeriumi eluslooduse asekantsler
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler
 • Ökoriik Eesti
 • SA Erametsakeskus
 • Eesti Erametsaliit MTÜ
 • Eesti Maaturism MTÜ
 • Eesti Peakokkade Ühendus
 • Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
 • Loov Eesti