Lääne-Eesti märgalade tervisetoodete hetkeolukorra analüüs 02.2020

TULEMUSTE TUTVUSTUS JA VALIDEERIMISSEMINAR.

Uuringu eesmärk on anda ülevaade Lääne-Eesti märgalade loodusressursside kasutamisest, väljakutsetest ja kasutamise potentsiaalist tervisetoodete (nt ilutooted, tervisetoit, raviteed) tootmiseks ning võimalustest kasutamise soodustamiseks suurema lisandväärtusega toodete tootmiseks.

Lae uurin alla  SIIT