Organic Estonia maheekspordi analüüs 2020

Ülevaate eesmärgiks on koondada Eesti mahepõllumajandustoodete (edaspidi mahetoodete) ekspordiks vajalikku informatsiooni.

Analüüs hõlmab ülevaateid mahetoodete tarbimisest Euroopa Liidus, erinevate Euroopa riikide mahetoodangu nõudlusest ning ettepanekuid mahesektori ekspordi edendamiseks.

Erinevate riikide mahesektoreid analüüsides lähtuti neist kui võimalikest Eesti mahesektori ekspordi sihtkohadest.

Lae uuring all Organic Estonia maheekspordi analüüs 10.02.2020