Eesti ettevõtete huvi Norrasse eksportimise vastu tõuseb

Oktoobris toimus Lillestrømis suur rahvusvaheline mess Bygg Reis Deg, mis oli Eesti ettevõtetele väga edukas. Kirjutab ekspordinõunik Norras Ryte Venckuviene.

Bygg Reis Deg toimub kord kahe aasta jooksul ja seal pakutakse lahendusi suurhoonete, kodude ja muude ehitiste jaoks. Valikus on lahendused alates mitmesugustest materjalidest kuni energeetika ja kinnisvaraarenduseni. Materjalid, kokkupandavad ehitised jms moodustab suurima osa Eesti ekspordist Norrasse ja seega on oluline olla ka valdkonna messil.

Ettevalmistusi selleks alustasime rohkem kui aasta tagasi, analüüsides 2021. aasta messi, konsulteerides ettevõtetega ja jälgides vahepealseid tehinguid. Ilmselt tehti toona messil ja pärast seda midagi väga õigesti, sest seekord saime kolm korda rohkem taotlusi. Messil esitlesime 11 väga erinevat ettevõtet, kes pälvisid suurt tähelepanu: Saviukumaja, Roofit.Solar, HAKA Plast, Peetri Puit, Centene Pro, Adrem Pärnu, Malmerk Klaasium, Aru Grupp, SeiCom, Harmet ja Haljas Houses.

Olin Eesti stendi üle uhke. Võrreldes eelmise korraga olime paremini ette valmistatud, avatumad ja ka naeratasime palju rohkem. Stendi avasid Eesti suursaadik Oslos Lauri Bambus ja nõunik Andres Ideon. Esimene päev oli tavapäraselt rahulik, aga teine päev ületas kõik ootused. Meie stendi juures oli nii rohkelt külastajaid, et pidime neil paluma veidi oodata, kuigi meie poolt oli väljas viis inimest. Huviliste arvu suurendas ilmselt ka Bygg Reis Degi ajakirjanikele antud intervjuu, kus rääkisin messil osalevatest Eesti ettevõtetest ning EASi ja KredExi ühendasutusest.

Messil oli veel neli Eesti ettevõtet, kellel oli oma stend ja kes olid samuti kutsutud osalema EASi ja KredExi ühendasutuse korraldatud ettevõtmistes. Minu sõnum on, et teeme koostööd kogu Eesti heaks, suures maailmas pole mõtet omavahel konkureerida. Koostööst võib rääkida palju häid lugusid, näiteks Eesti akna-, ukse- ja fassaaditootjad osalevad pakkumistel koos ning Eesti ettevõtete kohtumine saatkonna ruumides Oslos käivitas hea ekspordialase koostöö Norra ja ka teiste riikide suunal.

Kogemused on näidanud, et Eesti ettevõtetel on raske pakkuda suurtes kogustes standardtooteid mõõduka hinnaga. Me peame pakkuma erilahendusi, jätkusuutlikkust ja digitaliseerimist, samuti tegutsema nii, et ettevõtete ning EASi ja KredExi ühendasutuse vahel tekiks hea sünergia.

Eesti eksport Norrasse on aastate jooksul suurenenud, jõudes mullu 752 miljoni euroni. Norra on suuruselt Eesti üheksas ekspordipartner. Tänavu näeme küll ekspordi väikest langust, kuid võrreldes paljude teiste riikidega on see siiski väga suur. Loodetavasti aitavad ka Bygg Reis Degil saavutatud kokkulepped ekspordi suurenemisele kaasa.

Mari Kullerkupu abiga Norcon HLK OÜst alustame tihedamat koostööd Norra arhitektidega. Kui kõik läheb ootuspäraselt, siis paneme Eesti ka nende kaardile. Ja mitte ainult sellega, et tutvustame neile Eesti ettevõtteid ja arhitekte, vaid ka nii, et toome Norra arhitekte Eestisse.

Elu läheb selles ebakindlas maailmas üha edasi. Me peame olema valmis tegutsema vastavalt olukorrale, nii ka Norra ehitussektoris, mis on viimased kaks aastat läinud riigihangete ja mitteeluhoonete ehitamise suunas. Traditsioonilise Eesti puitmaja ekspordi jaoks ei ole see kõige sobivam areng. Hea on aga see, et Eesti ehitusäri on tänu jätkusuutlikkusele ja digitaalsetele lahendustele väga paindlik.

Norra valitsuse soov on, et korraldataks rohkem riigihankeid ja ehitataks koole, haiglaid, hooldekodusid, teid, tunneleid jne. Seetõttu on meil plaan teha 2024. aasta alguses seminar, kus räägitaksegi Norra riigihangetest. Samuti on kavas korraldada rohkem kohtumisi, koolitusi ja külaskäike, mille sisuks ikka ehitus. Jälgige teateid.

Allikas: eas.ee