Oluline info

Organic Estonia maheekspordi analüüs 2020

Ülevaate eesmärgiks on koondada Eesti mahepõllumajandustoodete (edaspidi mahetoodete) ekspordiks vajalikku informatsiooni.Analüüs hõlmab ülevaateid mahetoodete tarbimisest Euroopa Liidus, erinevate Euroopa riikide mahetoodangu nõudlusest ning ettepanekuid mahesektori ekspordi edendamiseks.Erinevate riikide mahesektoreid analüüsides

Mahepõllmajandus Eestis – statistika

2019.aastal täitus 30 aastat mahepõllumajanduse algusest Eestis. Kolme kümnendiga on toimunudmärkimisväärne areng esimestest katsetajatest tõhusa tootmissektorini, mis pakub nii kohalikule kuika piiritagusele tarbijale kõrge kvaliteediga toitu. Eesti mahepõllumehed ja -toiduvalmistajad

MAHETOIT – STATISTIKA

Statistika Mahepõllumajandusmaa pind maailmas üha suureneb. Maailmas oli FiBL/IFOAMi1andmetel 2014. aastal 43,7 mln hektarit mahepõllumajandusmaad(2013. aastal 43,1 mln ha), sealhulgas üleminekuajal maa. Sellest 40% oli Okeaanias, 27% Euroopas, 15% Lõuna-Ameerikas, 8%

UURING: Eesti toidukaupade, sh mahetoodete positsioon siseturul 2019

Konjunktuuriinstituut tutvustas 29. jaanuaril värsket uuringut “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2019”, mis hõlmab ka kodumaiste mahetoidukaupade- ja jookide sortimenti, jaemüügi käivet ning hinnavõrdlust. Uuring “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2019” hõlmab

Mahetoidu turuanalüüs Põhjamaades ja Baltimaades

Uuringu eesmärk on anda üldine pilt mahetoidu ja jookide turust Põhja- ja Baltimaades. See hõlmab mahetoidu ja jookide müügi ajaloolise arengu peamistes müügikanalites, impordi / ekspordi ja mahepõllundusliku põllumajandustootmise ülevaadet.

Mahepõllumajandus Eestis

Ökoloogiline mõtlemine ja mahetoit koguvad populaarsust kogu maailmas. Nii laieneb ka mahetootmineja juurde tuleb mahetootjaid. Viimase FiBL uuringuandmetel oli maailmas 2017. a 69,8 mln ha mahepõllumajanduslikku maad ja 2,9 mln