17.09.2016 / Tallinnn, Kalaranna 28 Patarei merekindlus

Mahe-Eesti Ökomässul

17.-18. septembril toimub juba kuuendat korda Ökomäss 2016.

Sel aastal toome lisaks säästvale ehituskunstile ning energeetika teemadele maheda ja jätkusuutliku maailmakäsitluse mõttekojad, filmid ning teadmusringid. Nagu alati on kohal ka temaatilised töötoad ning mahe ja ökotoodete väljapanekud.

Ühine meiega  ja tule 17.-18.09 Patarei merekindlusesse, Tallinnasse, Kalaranna 28.

 

Programm

1. Mahe ja jätkusuutlik maailmavaade

L 17.09 kell 12.00 – 13.45 Galerii

Rein Einasto – Organic Estonia, TTK em professor, Paeliit
Jaak Uibu
– Eesti Rahvastiku problemaatika vedaja
Kaidi Tamm – Karlsruhe Tehnikaülikooli Jätkusuutlikkuse Kooli õppejõud.
Lembit Loo – IT ettevõtja, Lilleoru MTÜ
MODERAATOR: Toomas Trapido

 

2. Maheriigi suundumus Mahe-Eesti – kuvand, toit, vajadus, võimalus.

L 17.09 kell 14.00 – 15.30 Katlamaja
Roy Strider – ökoriigi kaasamõtleja
Juhan Särgava – Saidafarm, maheettevõtja
Artur Talvik – maaelukomisjoni liige
Kaupo Vipp – publitsist

MODERAATOR: Krista Kulderknup

3. Ühisloovuse rakendamine

L 17.09 kell 16.00 – 17.45 Katlamaja
Rait Kondor – Ühistupank, Kodumaa Kapital
Paul Tammert –  majandusteadlane, ühistegevuse õppejõud, ettevõtja
Toomas Trapido – Teeme Ära! üks algataja, Eesti Ökokogukondade ühenduse juhatuse esimees

MODERAATOR: Toivo Aalja – ettevõtja, Lilleoru MTÜ

 

4. Uuenduslik mahemajapidamine

P. 18.09 kell 11.00 – 12.30 Katlamaja

Ülo Vooglaid – Tartu Ülikooli em. proffessor
Rasmus Rask
 – La Muu, Kalamaja Avatud Kool
Riinu Lepa – Ökokogukond Väike Jalajälg, Tagurpidi Lavka, EBS doktorantuur
Reet Aus – moedisainer, ettevõtja, EKA vanemteadur, MTÜ Lilleoru liige
Priit Kallas – ettevõtja, Iglusaun

 

5. Loodus tagasi linna. Kui palju siis peab?

P. 18.09 kell 13.00- 14.45 Katlamaja

Relo Ligi – Tallinn – Roheline pealinn
Rea Sepping
 – Tartu linnaaiad – Elavad aiad
Reet Priiman -UT keskkonnafüüsika labori endine juhtteadur
Toomas Paaver – arhitekt, Telliskivi seltsi juhatuse liige

MODERAATOR: Yoko Alender


FILMID

Toimumispaik Ökomässu filmikoda

 

“Eesti biodünaamika 26 aastat ajalugu”

L. 17.09 kell 14.00- 15.15 Filmikojas

Lühifilm on valminud Eesti Biodünaamika Ühingu 25 aastapäeva tähistamise (2014) käigus, andes lühiülevaate uue loodustervikut austava mõtteviisi sünnist ja arengust meil ja maailmas.

Filmi järel vestlusringis EBÜ asutajaliige, mahetalunik aastast 1989 Arvo Purga.

 

“Normaalne inimene”

L. 17.09 kell 15.30- 16.15 Filmikojas

Akadeemilise karjääriga Kaie jõuab läbi kriisi tervises ja isiklikus elus tõdemuseni, et rollid ning staatus, mida ta edule suunatud tarbimisühiskonnas kandis, ei rahulda teda enam. Kolme töökoha ja välise tunnustuse hinnaks on sisemine rahulolematus: kas see onnormaalne? Kaie otsustab oravarattast välja astuda, et leida ennast ja oma kutsumus.

Tuge leiab ta Lilleoru ökokogukonnast ja sealselt joogaõpetajalt Ingvar Villidolt. Praktiseerides krija joogat püüab Kaie oma sisemaailma korrastada ja teadlikult ümber kujundada. Film jälgib naise otsinguid poole aasta jooksul, märtsist septembrini 2010.

Näeme väljapääsu otsimist isiklikust kriisist, mis puudutab paljusid kapitalistlikus süsteemis elavaid inimesi ja seab küsimuse alla vaikimisi omaks võetud valikute paikapidavuse. Autorid Tanno Mee ja Kaidi Tamm, produtsent Marianne Ostrat.

Filmile järgneb arutelu: Kas ja kuidas saame teadlikult kaasa aidata ühiskondlikule muutusele ning uute jätkusuutlike lahenduste sünnile.

Kaie Kotov on sotsiaalse innovatsiooni mentor ja tegutseb Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juures avalike teenuste huvikaitse juhina. Hariduselt semiootik, uurib ta oma doktoritöös, kuidas sotsiaalne innovatsioon toimib ühiskonnas juurdunud harjumuste ümberkujundajana, ning otsib tööriistu, mida saaks kasutada kogukonna tasandil muutuste esile kutsumiseks ja juhtimiseks. 

P. 18.09 kell 11.00 Filmikojas

Filmiblokk ja artutelu kaasaegsest infoühiskonnast ja probleemidest.

“Mouse Utopia Experiment”

Film näitab rottidega tehtud katse alusel millised on ülerahvastataud ühiskonna pobleemid.  (pikkus 8 min)

“IDIOTS”
Lugu sellest, kuidas tehnoloogia idioodistab inimest. (pikkus 7 min)

“Aja seadus”
Lugu sellest kuidas toime tulla olukorraga kui ennem sadu aastaid toimunud protsessid on kokku surutud 10 aasta peale. Millised on ühiskondlikke protsesside kiirenemise tagajärjed.

“Psüühika tüübid”

Psüühika tüübid räägib sellest, millised psüühikatüübid praeguses ühiskonnas domineerivad.

 


SEMINARID

Inimtegevuse käitumuslikud seosed keskkonnaga selginevad läbi teadmiste – Reet Priiman

L. 17.09 kell 11:00-12:15 Mõttekojas

Kui inimesel puudub sisemine motivatsioon oma teadlikkust edendada, ei muutu Maa jätkusuutliku eksistentsi säilitamise suunas eriti midagi. Suureneb vaid planeet Maa looduslikku tasakaalu rikkuva ennatliku tehnogeense tegevuse laastav mõju planeedi biosfäärile.

Reet Priiman, PhD – töötanud vanem- ja juhtteadurina TA Keemia Instituudis ja Tartu Ülikooli füüsikaosakonna keskkonnafüüsika laboris ning keskkonnafüüsika- ja keemia õppetooli juhataja -professorina tollases Põllumajanduse Akadeemias.

Praegu jätkab keskkonnateadlikkuse alast tegevust (innovaatilistele teadusuuringutele põhinevad arvamuslikud ja analüüsivad loengud, arutelud, töötoad, õpiõue päevad, matkad loodusradadel, konsultatsioonid) erinevatele huvigruppidele (enamikel juhtudel ühiskondlikul alusel).

Madalasustusega planeet – Einar Eiland

L. 17.09 kell 12.30- 13.45 Mõttekojas

Madalasustustega planeedi liikumine otsib vastust küsimusele, milline võiks olla kaasaegsele infoühiskonnale sobilik ühiksonnamudel. 

Madalasustusega planeedi liikumine on tänapäeva rahvusvaheline ettevõtmine, mis on kanda kinnitanud ka Eestis. Madalasustusega planeedi loengu raames tuuakse välja ka linnastumisega kaasnevad pobleemid ja pakutakse lahendust nende probleemide leevendamiseks.

Selline madalasustusega küla võiks toimida nagu ühistu ja võiks olla kodanikupalga pilootala Eestis.  Selliselt loodud küla peaks ennetama ka tehnosfääri arenguga seotud riske ja seab küsimuse, millises kultuuritüübiga ühiskonnas me üldse elada tahame ja kas meile on valikuid pakutud.

Einar Eiland on süsteemianalüütik, kes omab kõrgharidust nii ehituse kui sotsaalmajanduse valdkonnas. Viimased 15 aastat on ta tegelenud ühiskondlike protsesside uurimise ja mudelite väljaarendamisega, et ühiskondlikke protsesse mõista. Kõik eeltoodud teemad on seotud ühiskondliku julgeoleku temaatikaga, mille lahutamatuks osaks on nii geneetiline, sotsiaalne kui kultuuriline inimühiskonnana ellujäämine. Tema tegemised on olnud seotud nii regionaalsete kui rahvusvaheliste arengutega. 

 

Teadlik kogukondlikkus – Kaidi Tamm

L. 17.09 kell 14.00- 15:30 Mõttekojas

Kuidas kujundada jätkusuutmatust tarbimisühiskonnast kestlikum ja tasakaalukam elamise viis? Kas ja kuidas saavad teadlikkus ja kogukondlikkus jätkusuutlikule arengule kaasa aidata? Pärast sissejuhatust teemasse vaatame häid näiteid ja arutame üheskoos teadliku kogukondlikkuse potentsiaalide üle.

Kaidi Tamm on semiootik ja sotsioloog, jätkusuutlikkuse uurija ja jagamisühiskonna praktik. Ta töötab Karlsruhe Tehnikaülikooli Jätkusuutlikkuse Koolis.

Ökomässul osalejad, toetajad ja kaaskorraldajad:

Säästva Renoveerimise Infokeskus, Eesti Biodünaamika Ühing, MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus, MTÜ Lilleoru, Eesti Paeliit, Saidafarm, Reet Aus – PhD ja Trashtotrend.com, Business Mentor – mahemajandus ja mahejuhtimine, Creative Woodworks OÜ – Iglusaun, Tagurpidi Lavka, Eesti Pakendiringlus, Gaia Akadeemia,Kodumaa Kapitali HLÜ, ökokogukond Väike Jalajälg, Roheline Pealinn – Tallinn, Madalasustusega Planeedi Selts, Elukeskkonna- ja Rahvastikuarengu Selts, Telliskivi Selts, OÜ OkkaStyle, Vaksali kogukonna aed, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, La Muu, Avatud Kalamaja Kool.