Aktuaalne

Organic goes to Denmark

Hvor er du havnet? Tag et kig på kontrollerede økoprodukter af høj kvalitet fra Estland specielt rettet mod det danske marked! I sommeren 2020 lancerede

Eesti mahemajanduse tervikprogramm 2018–2021

Mahemajanduse tervikprogramm on Eesti mahemajanduse valdkondi hõlmav programm, mille eesmärk on muuta mahemajandus arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti ettevõtete lisandväärtusega toodete eksporti ning luua

Organic Estonia sügiskonverents 2019

Sügiskonverents toimus 27. novembril teemal “KASVATAME ROHKEM MAHEDAT. PÕLLUMEES KOHTUB TÖÖTLEJAGA” Konverentsi eesmärgiks on mahemajanduse elavdamine ja kohaliku bioressursi kasutamise hoogustamine. Ja lahenduste otsimine tarneahela

Mahe-Eesti kontseptsiooni e-õppe materjal 2019

Mahe-Eesti kontseptsiooni e-õppe materjal…Mahetoodangu turundamisvõimalused rahvusvahelistel turgudelSaksamaa sihtturu seminari näitel…Linnastumisega seotud ohud ja julgeoleku riskid. Maheda eluviisi laiem tutvustus toetamaks maaelu säilimist. ESINEJADKrista Kulderknup /

Mahe Eesti kontseptsioon ja olemus

PRIA TEADMUSSIIRDE JA TEAVITUSE MEEDE Teadmussiirde ja teavituse meetmega toetatakse koolitegevuste, esitlus- jateavitustegevuste ning ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamist. Meetme abil saab toetada põllumajandus-, toidu-

Teenused

Korraldame turunduskampaaniaid

Korraldame Eesti mahemajanduse ettevõtetele ühiseid turunduskampaaniaid sihtturgude jaemüügikettides. Meie tegevusvaldkondadeks on puidutööstus, bioloogiliste ressursside kasutamine, mahepõllundus, mahetoit ja toitlustamine, kalandus ning vesiviljelus, ökoloogilised ja looduslikud