Projektid

Projektid on suunatud Eesti mahemajanduse valdkonna edendamiseks, ettevõtete müügi-, ja ekspordi alase tegevuse teavituseks ning toetuseks. Siseriikliku mahetoidu, loodustoodete tarneahelate ning tootmis mahtude kasvatamiseks sh toidu ja kohaliku tooraine isevarustatuse võime tagamiseks.

 • Eesti mahemajanduse tervikprogramm 2018–2021

  Mahemajanduse tervikprogramm on Eesti mahemajanduse valdkondi hõlmav programm, mille eesmärk on muuta mahemajandus arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti ettevõtete lisandväärtusega toodete eksporti ning luua eeldused uute töökohtade tekkeks. […]

 • Taani 2019 – Turuarendustoetuse abiga rahastatud tegevus

  19.06.2019 Mart Luik: Organic Estonia mahetoodete ühisväljapanek Taanis on julge samm Taani lipu 800. aastapäeva pidustustel Vordingborgis, mis on üks Taani kunagistest pealinnadest, oli taanlasi nende väärika sündmuse puhul […]

 • Organic Estonia sügiskonverents 2019

  Sügiskonverents toimus 27. novembril teemal “KASVATAME ROHKEM MAHEDAT. PÕLLUMEES KOHTUB TÖÖTLEJAGA” Konverentsi eesmärgiks on mahemajanduse elavdamine ja kohaliku bioressursi kasutamise hoogustamine. Ja lahenduste otsimine tarneahela edukaks toimimiseks. Jaan Leetsaare […]

 • E-õppe materjal: Saksamaa toidumess BIOFACH ja ekspordivõimaluste tutvustus

  E-õppe materjal: Saksamaa suurima toidumessi BIOFACH ja ekspordivõimaluste tutvustus Organic Estonia MTÜ projekt – “Mahemajandusliku toodangu ekspordi võimaluste tutvustuse teabematerjal või elektroonilise väljaande väljaandmine või haldamine” Organic Estonia MTÜ […]

 • Mahe-Eesti kontseptsiooni e-õppe materjal 2019

  Mahe-Eesti kontseptsiooni e-õppe materjal … Mahetoodangu turundamisvõimalused rahvusvahelistel turgudel Saksamaa sihtturu seminari näitel … Linnastumisega seotud ohud ja julgeoleku riskid. Maheda eluviisi laiem tutvustus toetamaks maaelu säilimist. ESINEJAD Krista […]

 • Mahe Eesti kontseptsioon ja olemus

   

 • EAS ekspordi pilootprojekti 2019 – 2020

  Organic Estonia liikmetest maheettevõtted osalevad 2019. aasta algul käima lükatud ekspordi pilootprojektis eesmärgiga viia oma mahetooted välisturgudele. Projekti elluviimist toetab EAS. Eksporditurgude jaoks oleme loonud veebipõhise ühisturundusplatvormi, mis on […]

 • Domineerivad psüühikatüübid elu- ja ärikorralduses

  Projektid on suunatud Eesti mahemajanduse valdkonna edendamiseks, ettevõtete müügi-, ja ekspordi alase tegevuse teavituseks ning toetuseks. Siseriikliku mahetoidu, loodustoodete tarneahelate ning tootmis mahtude kasvatamiseks sh toidu ja kohaliku tooraine […]

 • Prantsusmaa sihtturuseminar

  1 Kristiina Kalda – EASi ekspordinõunik pranstsusmaal Posted by Organic Estonia on Reede, 6. märts 2020   2 Aurélien Van Berten maheturust Prantsusmaal Posted by Organic Estonia on Reede, […]