EAS ekspordi pilootprojekti 2019 – 2020

Organic Estonia liikmetest maheettevõtted osalevad 2019. aasta algul käima lükatud ekspordi pilootprojektis eesmärgiga viia oma mahetooted välisturgudele. Projekti elluviimist toetab EAS. Eksporditurgude jaoks oleme loonud veebipõhise ühisturundusplatvormi, mis on turunduslik töövahend tutvustamaks potentsiaalsetele sihtriikide jaekettidele, online poekettidele ja edasimüüjatele Organic Estonia liikmete mahetooteid. Ühisturundusplatvorm asub aadressil www.organicestonia.org.

8. märtsil arutasime ettevõtete esindajatega ekspordiprojekti hetkeseisu ja plaane sihtriikide osas. Tegime ettevõtetele muuhulgas ülevaate nende kodulehtede valmisolekust eksporditurgudele minekuks. Koduleht on ettevõtte visiitkaart ja turunduse töövahend, samuti üks olulisemaid kommunikatsioonikanaleid ettevõtte toodete tutvustamiseks.

Tõdesime, et maheettevõtted on väga head tööd teinud oma kodulehtedega, paljud on mitmekeelsed, väga hea kujunduse ja tootefotodega, osadel on olemas ka e-poed. Arenguruumi on aga sertifikaatide info kuvamisega toodete juures ja samuti pakenditel. Sertifikaadi info mahetoodete juures on ülioluline ning Euroopas eelduseks koostööks ja läbirääkimiste alustamiseks.

Tutvustasime ekspordiprojektiga liitunud ettevõtetele võimalikke ekspordi sihtriike Teeme praegu aktiivselt tööd Soome, Taani, Inglismaa ja Saksamaa suunal. Jagasime ettevõtetele praeguseks kogutud infot sihtriikide esindajatelt ja Eesti saatkondadest võimaluste kohta ekspordiks sihtriikidesse. Järgmisena on tulemas Organic Estonia meeskonna töövisiidid sihtriikidesse – aprillis London ja juunis Taani.

Sinna vahele jääb kindlasti ka Soome. Kohtume võimalike koostööpartneritega, sihtriigi esindajatega ja organic toodete müüjatega. Vaata ka videoülevadet (8 minutit) ekspordi pilootprojekti võimalustest ja kasudest maheettevõtetele.

 

Organic Estonia – ühise tooteportfelliga eksportturule

Organic Estonia liikmetest maheettevõtete esindajad kohtusid 2. veebruaril arutamaks ühise tooteportfelliga välisturgudele sisenemise võimalusi. Arutelu fookuses oli maheettevõtete senise ekspordikogemuse jagamine ning võimaluste kaalumine riikide ja müügikettide osas, kus ühise tooteportfelliga ekspordiprojekti kampaania läbi viia.

Paljudel Organic Estonia liikmetel on kogemused toodete eksportimisel Euroopa riikidesse – Taani, Soome, Ühendkuningriiki, Saksamaale, Hollandi, Šveitsi, Monakosse, Lätti, Leetu, Poola, Tšehhi, Rootsi, Itaaliasse, Rumeeniasse, Prantsusmaale, Kreekasse ja Norrasse. Seega ettevõtted teavad, millist töömahtu eksporditurule sisenemine tähendab ja kuidas saaks Organic Estonia ekspordi ühisprojekt kaasa aidata.

Uute eksporditurgudena näevad maheettevõtted Taanit, Skandinaavi riike, samuti Ühendkuningriiki ning Prantsusmaad. Tänaseks ühendab Organic Estonia MTÜ enam kui 30 maheettevõtet, kellest paljud soovivad jõuda eksportturgudele. Organic Estonia maheettevõtete katusorganisatsioonina aitab oma liikmetest ettevõtete eesmärkidele kaasa jõu ja nõuga.

“Viimase kolme ja poole aastaga on Organic Estonia maheriigi ideest kasvanud välja kaks selget suunda: olla partneriks riigile mahemajanduse tervikprogrammi eestvedamisel ning suurendada maheettevõtete koostööd ja mahtusid siseriiklikult, et sealt edasi liikuda eksportturule,” selgitab Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup. “Organic Estonia MTÜ, tegutsedes teist aastat maheettevõtete katusorganisatsioonina, on tegemas esimest pilootprojekt eksportturgudele jõudmiseks EAS-i toel.”

Organic Estonia koosseisus Krista Kulderknup, Mare Timian, Joel Kirsimaa, Siim Lassmann ja Helen Arusoo korraldasid liikmetele ekspordi pilootprojekti tutvustamise.


5.02 – Organic Estonia liikmetele suunatud ekspordi pilootprojekti tutvustus

Head Organic Estonia liikmed!

Meil on teile häid uudiseid! Oleme sellel aastal teostamas esimest oma liikmetele ja nende toodete ekspordile suunatud pilootprojekti. Projekti eesmärgiks on Organic Estonia liikmete-ettevõtete mahetooted valitud sihturule müüki saada ja müügis hoida. Projekti elluviimist toetab EAS.

Ootame teid 5. veebruaril 2019 kl 14.00-16.00 ekspordi pilootprojekti tutvustavale seminarile, kus räägime projekti eesmärkidest, tegevuskavast, maheettevõtete osalemisest projektis, osalustingimustest jms. Üritus on tasuta.

Kohtume Tallinnas Toompuiestee 24, RMK suures saalis. Saate vajadusel osaleda ka Skype teel! Palun pange ennast kirja hiljemalt 4.02.2019!

Registreerumine koos väikese küsitlusega on siin https://goo.gl/forms/EAr0vAYgGt8zhzzg1 PS Küsitlusele kulub max 5 min, muuhulgas küsime pilootprojekti jaoks infot teie senistest ekspordi kogemustest.


Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.