Domineerivad psüühikatüübid elu- ja ärikorralduses

Projektid on suunatud Eesti mahemajanduse valdkonna edendamiseks,
ettevõtete müügi-, ja ekspordi alase tegevuse teavituseks ning toetuseks.
Siseriikliku mahetoidu, loodustoodete tarneahelate ning tootmis mahtude
kasvatamiseks sh toidu ja kohaliku tooraine isevarustatuse võime
tagamiseks.