Organic Estonia kohtus maaeluminisitri Madis Kallasega

Eile, 22.mail, kohtusid  regionaalminister Madis Kallasega, Organic Estonia juhatuse liige Krista Kulderknup, tegevjuht Siiri Lehtmets, ettevõtja Margus Sarmet ja Priit Isok turundusagentuurist Rakett.

Taani ja teiste põhjamaade jaoks on mahe põllumajandus üks osa rohepöördest. Mahe põllumajandus on lisaks puhtale toidule ka elurikkus, puhas vesi ja õhk, toitaineterikas mullastik ning parem tervis. Organisatsiooni esindajad ja ettevõtjad tutvustasid ministrile mahetoidu tootmise ja turustamise olukorda Eestis ja ekspordi sihtturgudel. Kuna mahesektori tutvustamiseks pole seni üleriigilist teavituskampaaniat korraldatud, siis on mahetoodete tarbimise teadlikkus Eesti võrreldes naaberriikidega tagasihoidik. Sellest tulenevalt on Organic Estonia teinud proektitaotlused selleks aastaks PRIA-le, et järgneva 2 aasta jooksul läbi Lühikeste Tarneahelate ja Kvaliteedikava projektide maheteemadele oluliselt suuremat tähelepanu juhtida. Loodame koostöös Maaelu- ja Regionaalministeeriumi ja Keskkonna ja Kliimaministeeriumiga planeeritavat teavituskampaaniat oluliselt võimendada. Organic Estonia tegi ka ettepaneku ja pakkus lahendusi ministritele, kuidas ja millise struktuuri ning mudeli kaudu mahesektori arendamisega lahendada mitmeid olulisi riigi ees seisvaid ülesandeid nagu keskkonna kaitsmine, tasakaalustatum regionaalareng, terviseteadlikuma käitumise propageerimine, Eesti toidu ekspordi potentsiaali suurendamine.

Oluline on püstitada oluliselt ambitsioonikamaid eesmärke, et paremini ärakasutada Eesti puhast loodust, inimeste ettevõtlikkust ja IT riigi mainet.