UUE PÕLVKONNA ORGAANILINE HUMAATVÄETIS
Mis on humaatväetis?
Humaatväetised on peale kunstväetiste kasutuselevõttu teine revolutsioon põllumajanduses. See võimaldab lahendada peamised väljakutsed, millega sektor praegu silmitsi seisab: pidurdunud tõhususe kasv, keskkonnakasutuse jätkusuutmatus ja pidevalt kasvavad kulud. Lisaks taimede kiiremale kasvule aitab humaatväetiste kasutamine vähendada tööjõukulusid, vähendada jäätmete teket ja pinnavee saastamist, vähendab tervise- ja ohutusriske, suurendab keskkonnasõbralikkust, pakkudes samal ajal võimalusi säästlikumaks ja taskukohasemaks põllumajanduseks. Tooted on eriti kasulikud äärmuslikes tingimustes, nt kõrge temperatuuri ja madala niiskusega piirkonnad. Lahustuvate humaatide suurema kontsenratsiooni puhul areneb juurestik kiiremini ja see parandab taimede vastupidavust ebasoodsatele tingimustele. Lahustuvad humaadid on viljaka pinnase kõige olulisem komponent. Nende puudumisel korral kaotab pinnas vee ja toitainete sidumise võime. Samuti neutraliseerivad humaadid pestitsiidide negatiivse mõju, tagades üheaegselt tootlikkuse ja toote ökoloogilise puhtuse. Erinevate põllukultuuride (kaer, mais, kartulid, juurviljad, salat, kurgid) katsetega on tõestatud, et humaatide kasutamine vähendab taimedes nitraadisisaldust keskmiselt 50%.

Humaatväetise TURPS peamised omadused on:
• kõik väetise valmistamiseks kasutatud toorained on orgaanilised (madalsooturvas,
kanasõnnik ning puidutuhk) ja neid töödeldakse meie patenteeritud TURPS-meetodi abil;
• TURPS rikastab mulda looduslikule huumusele sarnaste toimeainetega;
• TURPS on välja töötatud taime juurte arengu kiirendamiseks pärast tärkamist.
Seetõttu soodustab TURPS kiiremat õitsemist ja viljumist ning saak kasvab vähemalt 20–40%;
• Turpsi tootmisprotsessis ei teki jääke, seega on see ringmajanduse parim näide.
TURPS suurendab:
• mulla viljakust ja rikastab seda aktiivsete orgaaniliste ainetega;
• soodustab juurte hingamist ja narmasjuurte teket, mille tulemuseks on tugevam juurestik; see vähendab muldade erosiooni;
• hõlbustab toitainete imendumist ja suurendab katioonide vahetusvõimet;
• varustab energia- ja toitumisallikana kasulikke organisme, mis mõjutavad taime tervist ja mullaviljakust;
• parandab mulla õhutamist ja suurendab raskete ja kompaktsete muldade vee läbilaskevõimet;
• vähendab vee ja toitainete kadu kergemates ning liivastes muldades;;
• parandab mineraalväetiste efektiivsust (keskmiselt 30%);
• TURPSi tootmiseks kasutatakse vaid teiste tootmisharude jäätmeid, mis tavaliselt on keskkonnale täiendavaks koormuseks.
Toode sobib mahepõllumajanduses kasutamiseks, olles vastavuses Komisjoni Määruse (EÜ) nr 834/2007 ja nr 889/2008 nõuetega.

Vanaklooga OÜ

 

info@organicestonia.ee

www.organicestonia.ee