Metsaserva Mesi OÜ tegeleb põhiliselt mahe-mesindusega. Kõrvaltegevuseks on ka mahe põllumajandus ja meetaimede kasvatus.

Mahemesindustarud asuvad Lõuna-Eestis Otepää maastikukaitsealal. Põhiline erinevus tava-mesindusest seisneb selles, tarude 3 km raadius on registreeritud ja kontrollitud mahekorjeala ning seal ei tohi olla tavapõlde, mida pritsitakse taimekaitsevahenditega. Selles piirkonnas on mitmekesine ja puhas looduskeskkond. Nektar korjatakse põhiliselt metsa – ja niidutaimedelt. Mesindamisel lähtutakse mesilaste heaolust ning sekkutakse nende tegemistesse ainult äärmisel vajadusel. Ei kasutata ravimeid, vajadusel ainult erinevad orgaanilisi vahendeid.

Värskelt vurritatud mesi pakendatakse pärast selitamist klaastaarasse, et säilitada kõik võimalikud kasulikud ühendid ja kõrge bioaktiivsus. Mahenõuete kohaselt on mee teekond jälgitav alates tootmise algusest kuni tarbijani jõudmiseni.

Eestimaa mee omapära ja unikaalsus.

Põhjamaa kliimavöötmes, kus suved on lühikesed, peavad taimed olema suutelised kiiresti arenema – seetõttu on nad eriliselt väekad. Meil kasvab haruldaselt palju erinevaid liike, mis teeb neilt korjatud nektari unikaalseks. Suur osa korjetaimedest, näiteks võilill, vaarikas, ussikeel, pärn, põdrakanep jt on ravimtaimed. Nende poolt eritatud nektaris on kontsentreeritud vastavate taimede ravivad omadused ning seetõttu on ka mesi tugevalt bioaktiivne ja abiks erinevate tervisemurede korral.

Eesti on metsade osakaalu poolest Euroopas üks suurimaid (54% maismaast). Metsataimede liigirohkus tagab väärtuslikuma ja bioaktiivsema mee.

Mee kvaliteedi tagab usaldusväärne mesinik – läbi professionaalse kompetentsi saan selle
tagada

Allan Sarap OÜ METSASERVA MESI omanik ja mesinik

Metsaserva Mesi OÜ

 

info@organicestonia.ee

www.organicestonia.ee