AS Dessert tegevusaladeks on juustutoodete tootmine, teenustööd teiste ettevõtetega piimasaaduste varumisel, töötlemisel ja realiseerimisel, toiduainete ja jookide tootmine, loomasööda, söödaasendajate ja jäätisepulbri segude tootmine ja vahendamine.

Jätkub „Vegan“ ja „Mahe“ toodete arendamine.

2021.a. realisatsioonist moodustasid juustutooted 56%, täispiimaasendajad 21%, piimapõhised pulbrid 11%, teenustööd teistele ettevõtetele 10 %. Müük Euroopa Liidu liikmesriikidele 2%.

Uue projektina on töös Eesti esimene kaerajoogi tootmine. Projekti investeeringute näol on tegu olulise sammuga Eesti vegan- ja mahetoodete edendamisel ning laialdasemal eksportimisel.

Selleks, et olla konkurentsivõimeline on AS Dessert viimastel aastatel vähendanud energia tarbimist. Keskkonnaalaste normatiivide puhul jälgib ettevõte oma tegevuses saasteainete sisalduse, müra, heitvee ja toodetes ohtlike ainete sisaldusele kehtestatud piirmäärasid. Kavas on lõpetada
põlevkivikütteõli kasutamine. Uuteks energiaallikateks on planeeritud biometaani küttel põhinev energia, tuuleenergia ja teised taastuvenergia liigid. Ettevõte on süsteemselt jätkanud nn rohepöörde kursil. Planeeritakse täielikult ümber korraldada ettevõtte energiakasutus. Põllumajandussaaduste ja toidu tootmine kuulub Eesti olulisemate strateegiliste majandussektorite hulka. Selleks et põllumajandus-tootmine jätkuks parimal tasemel, peame tegema sektori toetuseks olulisi ja vajalikke otsuseid, et toidutootjatel oleks tulevikus kindlustunne ja võimalus oma tegevust jätkata. Eesti Vabariigi toiduainetega isevarustatuse tase ja sellest lähtuv toidujulgeolek on olulised.

Tunneme vastutust sektoris tegutsevate inimeste ning eestimaalaste toidulaua katmise eest nii tavaoludes kui ka kriisi tingimustes. Vaid tugev kodumaine põllumajandus- ja toidusektor annab kindlustunde ja aitab suurte kriisidega toimetulekul. Tarbijad saavad kodumaist toidutootmist
toetada oma igapäevaseid ostuvalikuid tehes. Pöörame erilist tähelepanu ka töötajate heaolule.

Dessert AS

 

info@organicestonia.ee

www.organicestonia.ee