Kasulikud materjalid

 • MIS ON MAHEMETS?

  Toome riigi sõnavarasse mahemetsa mõiste DELFI TV Eestis on 2,2 miljonit hektarit metsa, mis on rohkem kui pool riigi pindalast. Eesti metsades ei kasutata mineraalväetisi ning metsauuendamiseks GMO-sid, pestitsiide […]

 • MAHETOIT – STATISTIKA

  Statistika Mahepõllumajandusmaa pind maailmas üha suureneb. Maailmas oli FiBL/IFOAMi1 andmetel 2014. aastal 43,7 mln hektarit mahepõllumajandusmaad (2013. aastal 43,1 mln ha), sealhulgas üleminekuajal maa. Sellest 40% oli Okeaanias, 27% Euroopas, 15% Lõuna-Ameerikas, […]

 • 20.02 Visit Estonia infoseminari materjalid

  20.02.2020 toimus Visit Estonia infoseminar välisturgudel tegutsevatele Eesti turismiettevõtjatele ja piirkondadele. Andsime ülevaate Visit Estonia 2019. aasta tegevustest ja 2020. aasta plaanidest, statistikast, uutest turgudest, sotsiaalmeediast. Siit saate alla laada […]

 • Lääne-Eesti märgalade tervisetoodete hetkeolukorra analüüs 02.2020

  TULEMUSTE TUTVUSTUS JA VALIDEERIMISSEMINAR. Uuringu eesmärk on anda ülevaade Lääne-Eesti märgalade loodusressursside kasutamisest, väljakutsetest ja kasutamise potentsiaalist tervisetoodete (nt ilutooted, tervisetoit, raviteed) tootmiseks ning võimalustest kasutamise soodustamiseks suurema lisandväärtusega […]

 • UURING: Eesti toidukaupade, sh mahetoodete positsioon siseturul 2019

  Konjunktuuriinstituut tutvustas 29. jaanuaril värsket uuringut “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2019”, mis hõlmab ka kodumaiste mahetoidukaupade- ja jookide sortimenti, jaemüügi käivet ning hinnavõrdlust. Uuring “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2019” […]

 • Seiretulemused viitavad keskkonnakemikaalide tõusule nii keskkonnas kui toidus

  Põllumajandusest liigub keskkonda erinevaid kemikaale, millest taimekaitsevahendite jäägid ja nitraadid on sagedasemad. 15. jaanuaril toimus Eesti Maaülikoolis seminar, kus anti ülevaade seiretulemustest mullas, vees ja toidus. Loe lähemalt  SIIT […]

 • Mahetoidu turuanalüüs Põhjamaades ja Baltimaades

  Uuringu eesmärk on anda üldine pilt mahetoidu ja jookide turust Põhja- ja Baltimaades. See hõlmab mahetoidu ja jookide müügi ajaloolise arengu peamistes müügikanalites, impordi / ekspordi ja mahepõllundusliku põllumajandustootmise […]

 • Mahepõllumajandus Eestis

  Ökoloogiline mõtlemine ja mahetoit koguvad populaarsust kogu maailmas. Nii laieneb ka mahetootmine ja juurde tuleb mahetootjaid. Viimase FiBL uuringu andmetel oli maailmas 2017. a 69,8 mln ha mahepõllumajanduslikku maad […]

 • Uuring: kodumaiste mahetoidukaupade -ja jookide sortiment laieneb ja müügikäive kasvab

  Eesti Konjunktuuriinstituut on läbi viinud uuringu “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2018. aastal” eesmärgiga välja selgitada Eesti toidukaupade positsioon siseturul, nii kauplustes pakutavate toodete sortimendi kui ka osakaaluna kaupluste käibes. […]

 • Eesti maheala statistika

    Mahepindala ehk maheala koosneb mahepõllumaast ja mahekorjealast (i.k wild collection area) Mahekaardi Korduma Kippuvad Küsimused leiad SIIT   Eesti maheala ja mahemesilad Eesti maheala jaguneb: mahepõllumajandusmaaks, sh poollooduslike koosluste alaks; […]