Kasulikud materjalid

 • Organic Estonia maheekspordi analüüs 2020

  Ülevaate eesmärgiks on koondada Eesti mahepõllumajandustoodete (edaspidi mahetoodete) ekspordiks vajalikku informatsiooni. Analüüs hõlmab ülevaateid mahetoodete tarbimisest Euroopa Liidus, erinevate Euroopa riikide mahetoodangu nõudlusest ning ettepanekuid mahesektori ekspordi edendamiseks. Erinevate […]

 • Mahepõllmajandus Eestis 2019

  2019. aastal täitus 30 aastat mahepõllumajanduse algusest Eestis. Kolme kümnendiga on toimunud märkimisväärne areng esimestest katsetajatest tõhusa tootmissektorini, mis pakub nii kohalikule kui ka piiritagusele tarbijale kõrge kvaliteediga toitu. […]

 • Meedia meist

  Uudised/artiklid/intervjuud/pressiteated OE kohta: 26.05.2020 Lõunaeestlane.ee – Organic Estonia: Eesti maheala suurenes 2019. aastal 05.02.2020 Bioneer – Organic Estonia soovib mahealade tähistamist 31.01.2020 Maaleht – Organic Estonia tegevjuht: tähistame Eesti mahepõllud ja […]

 • MAHETURISM

  Maheturism Eestis – EHE, Roheline Võti ja roheline reisija Aastast 2001 on EAS-i turismiarenduskeskus kutsunud üles ettevõtteid keskkonnahoidlikule tegutsemisele, tuues Eestisse rahvusvahelise keskkonnamärgise Roheline Võti. Veebruariks 2016 on Rohelise Võtme […]

 • MAHE- JA LOODUSKOSMEETIKA

  Looduskosmeetika on suure potentsiaaliga valdkond Eestis,  kus loodusressursid alles ootavad kasutamist. Seni on kogu valdkonnas tehtud Euroopas vähe uuringuid ning looduskosmeetika definitsioon on alles reguleerimisel. Euroopa Komisjoni tarbija tervise […]

 • MIS ON MAHEMETS?

  Toome riigi sõnavarasse mahemetsa mõiste DELFI TV Eestis on 2,2 miljonit hektarit metsa, mis on rohkem kui pool riigi pindalast. Eesti metsades ei kasutata mineraalväetisi ning metsauuendamiseks GMO-sid, pestitsiide […]

 • MAHETOIT – STATISTIKA

  Statistika Mahepõllumajandusmaa pind maailmas üha suureneb. Maailmas oli FiBL/IFOAMi1 andmetel 2014. aastal 43,7 mln hektarit mahepõllumajandusmaad (2013. aastal 43,1 mln ha), sealhulgas üleminekuajal maa. Sellest 40% oli Okeaanias, 27% Euroopas, 15% Lõuna-Ameerikas, […]

 • 20.02 Visit Estonia infoseminari materjalid

  20.02.2020 toimus Visit Estonia infoseminar välisturgudel tegutsevatele Eesti turismiettevõtjatele ja piirkondadele. Andsime ülevaate Visit Estonia 2019. aasta tegevustest ja 2020. aasta plaanidest, statistikast, uutest turgudest, sotsiaalmeediast. Siit saate alla laada […]

 • Lääne-Eesti märgalade tervisetoodete hetkeolukorra analüüs 02.2020

  TULEMUSTE TUTVUSTUS JA VALIDEERIMISSEMINAR. Uuringu eesmärk on anda ülevaade Lääne-Eesti märgalade loodusressursside kasutamisest, väljakutsetest ja kasutamise potentsiaalist tervisetoodete (nt ilutooted, tervisetoit, raviteed) tootmiseks ning võimalustest kasutamise soodustamiseks suurema lisandväärtusega […]

 • UURING: Eesti toidukaupade, sh mahetoodete positsioon siseturul 2019

  Konjunktuuriinstituut tutvustas 29. jaanuaril värsket uuringut “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2019”, mis hõlmab ka kodumaiste mahetoidukaupade- ja jookide sortimenti, jaemüügi käivet ning hinnavõrdlust. Uuring “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2019” […]