Mahetoidu turuanalüüs Põhjamaades ja Baltimaades

Uuringu eesmärk on anda üldine pilt mahetoidu ja jookide turust Põhja- ja Baltimaades. See hõlmab mahetoidu ja jookide müügi ajaloolise arengu peamistes müügikanalites, impordi / ekspordi ja mahepõllundusliku põllumajandustootmise ülevaadet. Lisaks annab uuring ülevaate mahetoidu poliitilistest stiimulitest, tarbijaprofiilidest ja suhtumisest ning tuleviku trendidest ja eeldatavatest arengutest Põhjamaades. Uuring sisaldab ka väljavaateid Põhjamaade ja kogu maailma kohta 2030. aastaks. Lõpuks sisaldab aruanne seost mahetoidu ja ÜRO jätkusuutlikkuse tegevuskava 2030 vahel ning seda, kuidas üksikud riigid integreerivad mahepõllunduse oma riiklikesse strateegiatesse 2030. aastaks. Turuanalüüs hõlmab järgmisi riike:

  • Põhjamaad: Taani, Rootsi, Norra, Soome ja Island
  • Autonoomsed alad: Fääri saared, Ahvenamaa ja Gröönimaa 
  • Balti riigid: Eesti, Läti ja Leedu

Turuanalüüs on osa projektist “Põhjamaade toitumine rohelise tee kaudu”, mille eesmärk on tuua kokku Põhjamaade ja Baltimaade ametivõimud ning olulised eraõiguslikud sidusrühmad mahepõllumajanduse ja tarbimise valdkonnas. Projekt tegeleb elanikkonna säästva ja tervisliku toitumise ideega ning Põhjala ja Baltimaade identiteedi tugevdamisega rohelisema ja orgaanilisema Põhjamaade ja Baltimaade jätkusuutlikkuse ja kaubamärgi kujundamisel.

Lae uuring alla SIIT