Eesti maheala statistika

 

Mahepindala ehk maheala koosneb mahepõllumaast ja mahekorjealast (i.k wild collection area)

Mahekaardi Korduma Kippuvad Küsimused leiad SIIT

 

Eesti maheala ja mahemesilad

Eesti maheala jaguneb:

 • mahepõllumajandusmaaks, sh poollooduslike koosluste alaks;
 • mahe  dsaaduste korjealaks, sh metsaks ning muud mitteharitavad alad.

Eesti maheala (2020) kokku 671 084 ha:
– Tunnustatud mahepõllumajanduslik maa – 223 813 ha (sh 19 530 ha ülemineku maad)
– Registreeritud korjealad –447 271 ha

RMK potentsiaalne mahekorjeala ( 2020):

– RMK metsaala – 1 426 834 ha

Mahemesilad(2020):

– Mahemesilasperede arv: 2965 peret

Seega eelmisel aastal (2020) oli võimalik mahesaaduseid toota 1 624 747 ha

Eesti statistika 2020

 • Eesti pindala 45 339 km² ehk 4,533 miljonit hektarit.
 • Eesti metsamaa pindala 2,2 miljonit ha.
 • Põllumaa pindala on ca 1 miljonit ha, millest ca 20% on mahepõllumaa.
  1. Mahetootmise potentsiaal

  –          Põllumaast ca 20%  kasutatakse mahepõllumajanduses.

  –          Potentsiaalne mahemetsa mahe korjeala Eestis on 2,2 miljonit hektarit metsamaad, mis on rohkem kui pool riigi pindalast. Eesti metsades ei kasutata mineraalväetisi ning metsauuendamiseks GMOd.

  – Eesti pindalast on 53% potentsiaalselt mahe!

 • Lisaks metsa puhtusele on tähtsal kohal mahealal jätkusuutlik majandamine, mis tagab liigirikkuse ning loodusliku mitmekesisuse
 • Jätkusuutliku ehk säästliku metsamajanduse aluseks on Pan-Euroopa kriteeriumid. Loodushoidlike majandamismeetmete süvendatud rakendumisel, mis tagavad metsakoosluste jätkusuutliku tasakaalustatud talitluse, saab võimalikuks, et enam kui pool Eesti pindalast on mahedalt, loodust väärtustavalt majandatud.

Kaardirakendus on valminud Organic Estonia MTÜ eestvedamisel ning Maa-ameti, Põllumajandusameti, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi meeskonna koostöös.