Kasulikud materjalid

  • Lääne-Eesti märgalade tervisetoodete hetkeolukorra analüüs 02.2020

    TULEMUSTE TUTVUSTUS JA VALIDEERIMISSEMINAR. Uuringu eesmärk on anda ülevaade Lääne-Eesti märgalade loodusressursside kasutamisest, väljakutsetest ja kasutamise potentsiaalist tervisetoodete (nt ilutooted, tervisetoit, raviteed) tootmiseks ning võimalustest kasutamise soodustamiseks suurema lisandväärtusega […]

  • MAHE- JA LOODUSKOSMEETIKA

    Looduskosmeetika on suure potentsiaaliga valdkond Eestis,  kus loodusressursid alles ootavad kasutamist. Seni on kogu valdkonnas tehtud Euroopas vähe uuringuid ning looduskosmeetika definitsioon on alles reguleerimisel. Euroopa Komisjoni tarbija tervise […]