Kasulikud materjalid

 • Mahealade korje statistika 2019

  Mahepõllumajandus 2019 – Anu Nemvalts Põllumajandusamet /mahepõllumajanduse ja seemne osakond Lae alla statistika Mahealad_korje_2019

 • Mahepõllmajandus Eestis 2019

  2019. aastal täitus 30 aastat mahepõllumajanduse algusest Eestis. Kolme kümnendiga on toimunud märkimisväärne areng esimestest katsetajatest tõhusa tootmissektorini, mis pakub nii kohalikule kui ka piiritagusele tarbijale kõrge kvaliteediga toitu. […]

 • Mahepõllumajandus Eestis

  Ökoloogiline mõtlemine ja mahetoit koguvad populaarsust kogu maailmas. Nii laieneb ka mahetootmine ja juurde tuleb mahetootjaid. Viimase FiBL uuringu andmetel oli maailmas 2017. a 69,8 mln ha mahepõllumajanduslikku maad […]

 • Mahetoidu turuanalüüs Põhjamaades ja Baltimaades

  Uuringu eesmärk on anda üldine pilt mahetoidu ja jookide turust Põhja- ja Baltimaades. See hõlmab mahetoidu ja jookide müügi ajaloolise arengu peamistes müügikanalites, impordi / ekspordi ja mahepõllundusliku põllumajandustootmise […]

 • MAHETOIT – STATISTIKA

  Statistika Mahepõllumajandusmaa pind maailmas üha suureneb. Maailmas oli FiBL/IFOAMi1 andmetel 2014. aastal 43,7 mln hektarit mahepõllumajandusmaad (2013. aastal 43,1 mln ha), sealhulgas üleminekuajal maa. Sellest 40% oli Okeaanias, 27% Euroopas, 15% Lõuna-Ameerikas, […]

 • Mahetoodangu eksport ja Euroopa Liidu riikidesse turustamine Eestist 2017. aastal

  Käesolev töö annab ülevaate mahetoodangu turustamisest Euroopa Liidu riikidesse ja ekspordist väljapoole Euroopa Liitu 2017. aastal ning võrdleb saadud tulemusi 2015. aasta tulemustega. Analüüsis on välja toodud andmed loomsete […]

 • Organic Estonia maheekspordi analüüs 2020

  Ülevaate eesmärgiks on koondada Eesti mahepõllumajandustoodete (edaspidi mahetoodete) ekspordiks vajalikku informatsiooni. Analüüs hõlmab ülevaateid mahetoodete tarbimisest Euroopa Liidus, erinevate Euroopa riikide mahetoodangu nõudlusest ning ettepanekuid mahesektori ekspordi edendamiseks. Erinevate […]

 • UURING: Eesti toidukaupade, sh mahetoodete positsioon siseturul 2019

  Konjunktuuriinstituut tutvustas 29. jaanuaril värsket uuringut “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2019”, mis hõlmab ka kodumaiste mahetoidukaupade- ja jookide sortimenti, jaemüügi käivet ning hinnavõrdlust. Uuring “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2019” […]

 • Uuring: kodumaiste mahetoidukaupade -ja jookide sortiment laieneb ja müügikäive kasvab

  Eesti Konjunktuuriinstituut on läbi viinud uuringu “Eesti toidukaupade positsioon siseturul 2018. aastal” eesmärgiga välja selgitada Eesti toidukaupade positsioon siseturul, nii kauplustes pakutavate toodete sortimendi kui ka osakaaluna kaupluste käibes. […]